Bisa Lolondokan


Londok jeung lolondokan.

Londok téh salasahiji ngaran sato leutik anu osok aya dinu hara-haraeun kayaning jujukutan atawa dangdaunan jeung tatangkalan. Wujud ieu sato téh biasana mah susah kapanggihna kusabab rupana anu osok nyaruaan kana kaayaan tempat cicingna. Lamun rupa tempat cicingna warna héjo, londok téh osok miboga rupa héjo ogé. Lamun cicing dina tempat anu warna hawuk, ieu sato téh miluan roba jadi warna hawuk ogé. Jadi, kaayaanana téh teu bisa leupas tina kaayaan di mana manéhna cicing.

Ieu mangrupakeun hiji kamonésan anu dipiboga ku sato anu ngaranna londok. Bisa ngarobah dirina nyaluyukeun reujeung sakurilingeunana.

Dina kahirupan jalma, aya kalanana aya jalma anu sarua reujeung londok. Aya jalma anu bisa nyaluyukeun dirina reujeung kaayaan tempat cicingna. Nya istilahna mah bisa lolondokan, nyaéta jalma anu miboga sipat saperti londok: bisa robah-robah kaayaan dirina kumaha kaayaan tempat cicingna (di mana reujeung kumaha). Lamun cicing di tempat anu kaayaanana héjo, éta jalma miluan jadi warna héjo. Pon kitu deui sabalikna.

Londok

Lamun nilik kana tujuan londok dina nyaluyukeun dirina kana kaayaan tempat cicingna, miboga tujuan supaya bisa nyamunikeun dirina. Londok malih warni téh ngajaga diri tina tukang néwakan manéhna. Supaya henteu gampang kapanggihna ku sato séjénna atawa ku jalma. Jadi tujuan londok malih warni téh taya lain pikeun ngajaga diri.

Lamun aya jalma anu miboga pasipatan saperti londok kumaha?

Bisa waé jalma anu lolondokan téh tujuanana teu béda reujeung tujuan londok. Pikeun ngajaga dirina. Jalma cicing di hiji tempat kudu bisa nyaruaan kana pasipatan anu aya di éta tempat supaya bisa ditarima ku jalma-jalma anu aya di éta tempat. Supaya henteu dijauhan masarakat kusabab ngarasa béda reujeung kaayaan dirina. Di mana nganjrekna, éta jalma bisa nempatkeun dirina sakumaha kaayaan tempat cicingna.

Ngeunaan pasipatan jalma ieu, aya alusna ogé aya goréngna. Naha alus jeung goréng pikeun dirina atawa pikeun jalma di luar dirina. Jalma anu bisa lolondokan téh apanan bisa disebut jalma anu teu miboga pamadegan. Pasipatanana dipangaruhan ku pasipatan jalma-jalma anu aya di tempat cicingna. Dina palebah ngajaga dirina, utamana kumaha supaya bisa ditarima ku masarakat di tempat cicingna, henteu bisa nyirikeun kumaha pasipatan dirina anu sabenerna. Jadi moal bisa kaciri jeung kapanggih kumaha pasipatan dirina anu sabenerna, kusabab disamunikeun.

(Gambar meunang neangan ti internet)

3 thoughts on “Bisa Lolondokan

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s