Kuméok Méméh Dipacok


Keur ramé-raména acara Olimpiadeu anu dilumangsungkeun di London Inggris. Ampir unggal nagara ngirimkeun atlétna pikeun ngiluan éta Olimpiadeu, kaasup nagar Indonésia. Nagara Indonésia ngirimkeun sababaraha urang atlétna pikeun ngiluan di sababaraha widang olaharaga kaasup olahraga anu diimpleng bakal meunangkeun medali emas, kayaning badminton. Widang olahraga badminton dieusi ku atlét anu lumayan rempeg lamun dibandingkeun reujeung widang olahraga séjénna. 9 urang atlét badminton ngawakilan nagara Indonésia. Hal ieu teu anéh, da widang olahraga badminton mah geus jadi andelan nagara Indonésia pikeun meunangkeun medali.

Dina prak-prakanana diadu di lapang, aya kajadian anu matak pikaéraeun. Henteu éra kumaha, pamaén badminton ganda wanoja Indonésia kudu dikaluarkeun henteu bisa terus maén kusabab dina maénna henteu soson-soson. Pamaén ganda wanoja Indonésia, nyaéta Meiliana Jauhari/Greysia Polii maén badmintonna téh siga anu heureuy, dina harti embungeun meunang ti lawanna. Anu dilawanna ogé sarua embungeun meunang. Duanana (dua ganda) anu maén téh papada hayang éléh. Lamun biasana mah anu ngaranna tarung mah hayang meunang, ieu ma milih éléh.

Pamaen badminton anu dikaluarkeun

Hal ieu téh sabenerna mah lain tampa sabab musabab. Ieu kaayaan cenah mah diakibatkeun ku pamaén badminton ganda wanoja Cina anu milih ngéléhan ogé waktu maén reujeung pamaén Koréa. Pamaén Cina milih ngéléhan kusabab embungeun ngalawan papada pamaén Cina di Parapat-final. Sok padahal éta pamaén Cina téh anu dipangagokeunana. Hal ieu anu mangaruhan kana cara maén pamaén badminton Indonésia katut lawanna. Pamaén ganda wanoja Indonésia lamun meunang dina maénna bakal ngalawan pamaén Cina anu éléh tadi, anu dipangjagokeunana. Kusabab embungeun ngalawan pamaén Cina éta, taya deui carana ku jalan ngéléhkeun sorangan (ulah nepikeun ka meunang dina maén pangahirna di babak grup).

Jadi sababna dikaluarkeun téh alatan hal teu pira. Alatan sieun ngalawan pamaén anu dipangjagokeunana, kapaksa maénna kudu ngéléhan. Acan ogé maén geus sieun mantén. Acan ogé prung, geus ngaku éléh.

(Gambar meunang nginjeum ti http://hotgosipnews.com/)

Advertisements

One thought on “Kuméok Méméh Dipacok

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s