Kuméok Méméh Dipacok


Keur ramé-raména acara Olimpiadeu anu dilumangsungkeun di London Inggris. Ampir unggal nagara ngirimkeun atlétna pikeun ngiluan éta Olimpiadeu, kaasup nagar Indonésia. Nagara Indonésia ngirimkeun sababaraha urang atlétna pikeun ngiluan di sababaraha widang olaharaga kaasup olahraga anu diimpleng bakal meunangkeun medali emas, kayaning badminton. Widang olahraga badminton dieusi ku atlét anu lumayan rempeg lamun dibandingkeun reujeung widang olahraga séjénna. 9 urang atlét badminton ngawakilan nagara Indonésia. Hal ieu teu anéh, da widang olahraga badminton mah geus jadi andelan nagara Indonésia pikeun meunangkeun medali.

Dina prak-prakanana diadu di lapang, aya kajadian anu matak pikaéraeun. Henteu éra kumaha, pamaén badminton ganda wanoja Indonésia kudu dikaluarkeun henteu bisa terus maén kusabab dina maénna henteu soson-soson. Pamaén ganda wanoja Indonésia, nyaéta Meiliana Jauhari/Greysia Polii maén badmintonna téh siga anu heureuy, dina harti embungeun meunang ti lawanna. Anu dilawanna ogé sarua embungeun meunang. Duanana (dua ganda) anu maén téh papada hayang éléh. Lamun biasana mah anu ngaranna tarung mah hayang meunang, ieu ma milih éléh.

Pamaen badminton anu dikaluarkeun

Hal ieu téh sabenerna mah lain tampa sabab musabab. Ieu kaayaan cenah mah diakibatkeun ku pamaén badminton ganda wanoja Cina anu milih ngéléhan ogé waktu maén reujeung pamaén Koréa. Pamaén Cina milih ngéléhan kusabab embungeun ngalawan papada pamaén Cina di Parapat-final. Sok padahal éta pamaén Cina téh anu dipangagokeunana. Hal ieu anu mangaruhan kana cara maén pamaén badminton Indonésia katut lawanna. Pamaén ganda wanoja Indonésia lamun meunang dina maénna bakal ngalawan pamaén Cina anu éléh tadi, anu dipangjagokeunana. Kusabab embungeun ngalawan pamaén Cina éta, taya deui carana ku jalan ngéléhkeun sorangan (ulah nepikeun ka meunang dina maén pangahirna di babak grup).

Jadi sababna dikaluarkeun téh alatan hal teu pira. Alatan sieun ngalawan pamaén anu dipangjagokeunana, kapaksa maénna kudu ngéléhan. Acan ogé maén geus sieun mantén. Acan ogé prung, geus ngaku éléh.

(Gambar meunang nginjeum ti http://hotgosipnews.com/)

Tatapakan Imah Panggung


Dina nalika ngawangun wangunan imah teu bisa leupas tina dadasar wangunan. Dadasar anu dijadikeun tatapakan ngawangun imah. Wangunan tatapakan kacida pentingna dina unggal wangunan. Tatapakan paling basajan dina wangunan mah nyaéta tatapakan imah panggung anu dijieunna tina batu meunang mapas. Batu anu teuas téh dipapas ngawangun kotak jangkung anu rada rada leutik ka luhurna. Sigana mah maksudna téh supaya henteu gampang dijuralit lamun ditangtungkeun.

Tatapakan imah panggung tina batu

Miboga tatapakan imah tina batu mah bisa tahan mangtaun-taun. Najan imah anu diwangun di luhureun éta tatapakan geus ganti atawa dipindahkeun, tatapakan mah henteu robah ku robahna waktu atawa henteu kudu diganti. Wangunan tatapakan téh henteu robah atawa ngaleutikan. Angger ngajanggélék saperti kitu. Kituna téh bakating ku kuatna batu tatapakan. Matakna, tatapakan imah panggung baheula mah bisa diwariskeun. Najan imahna geus ruksak ogé, tatapakanana mah henteu réngrot-réngrot acan.

Kitu alusna tatapakan imah baheula.

Potrét Manéhna


Potret manehna

Potrét manéhna
Nu katampa minggu kamari
Dipiguraan disimpen dihadé-hadé
Anteng diteuteup
Jadi batur dina simpé
Aduh éndahna mapaésan taman haté

Potrét manéhna
Potrét manéhna
Ditilik disidik-sidik
Diteuteup dibolak-balik
Ku manis baé
Potrét manéhna potrét manéhna
Socana imutna teuteupna
Sagalana ngan keur kuring baé

Potrét manéhna
Wawakil jirim jinisna
Tanda satia ngaran kangen salilana

Matri hiji dina ati
Gambar diri jadi bukti
Najan anggang langka tepung
Potrét anu digugulung
Potrét manéhna