Nyobaan Medalkeun Tulisan Ngawitan Ngagunakeun Android


Kabeneran meunang rejeki anu bisa dipake pikeun meuli parabot keupeul anu dideudeul ku sistem operasi Android. Kabeneran Di jerona genus di lengkepan ku aplikasi WordPress anu ngahaja di terapkeun ku anu ngajualna. Ngan entraganana anu geus lila. Teu lila dianyaran ku entragan anyar, ku jalan diapdet.
Anugeus diapdet mah pintonan WordPress-na jadi gampang pikeun nyieun tulisan. Ahirna mah Nyobian wae pikeun medalkeun tulisan anyar ngaliwatan parabot keupeul Android. Nya ieu pisan hasilna.

image

Wilujeng Boboran Saum 1433 H


Wilujeng Boboran Saum 1433 H

Urang Sunda di Riau Bakal Ngarojong Kontingen Jawa Barat di PON Riau 2012


Dina nyanghareupan kagiatan PON XVIII taun 2012 di Propinsi Riau, urang Sunda anu aya di Propinsi Riau siap-siap pikeun ngarojong ka rombongan atlét ti Jawa Barat. Hal ieu téh geus kaciri kuayana acara patepung lawung antara Gupernur Jawa Barat Ahmad Héryawan katut panatacalagara KONI Jawa Barat reujeung Mitra Sunda Riau di Hotél Furaya Pekanbaru.

Cenah anu bakal ngarojong ka atlét Jawa Barat téh bisa nepikeun ka 2000 urang atawa leuwih. Suporter ieu téh sumebar di sapuluh kota di Riau anu bakal dijadikeun tempat tanding PON. Ngan kalolobaanana mah bakal diperenahkeun di Pekanbaru, sabab di dayeuh Pekanbaru mah leuwih loba widang olahraga anu ditandingkeunana.

Salian pangrojong ti urang Sunda anu aya di Riau, pangrojong ogé bakal datang langsung ti urang Jawa Barat anu ngahaja datang ka Pekanbaru, Riau. Da ayeuna mah pikeun indit ka Pekanbaru téh gampang kusabab geus sadia angkutan langsung ti Bandung ka Pekanbaru ngaliwatan jalan jomantara. Jalur kapal ngapung Bandung – Pekanbaru geus disadiakeun. Jadi urang Bandung anu hayang ngarojong ka atlét Jawa Barat dina PON 2012 di Riau, teu kudu indit ka Jakarta heula. Bisa langsung ti Bandung hiber ka Pekanbaru.

Salian ti jalan jomantara, cenah disadiakeun ogé angkutan darat. Kira-kira 20 kandaraan disadiakeun pikeun narik jalma ti Bandung ka Pekanbaru kalawan badarat (jalan darat).

Datangna suporter dina tanding olahraga bisa panyumanget pikeun atlét anu keur tanding. Jadi datangna suporter téh bisa jadi hiji jalan pikeun ngagedurkeun sumanget atlét anu keur tanding. Kitu salasahiji warta anu ditepikeun ku okezone.com.

Loka SIMPEL, Loka Kuring Baheula


Kalawan teu kahaja, ana goréhél téh manggihan loka simpel.150m.com. Loka anu eusina ngeunaan Komputer. Nilik kana eusina mah jeung katerangan footerna, jadi apal ogé. Ieu loka téh lamun teu salah mah hasil rarancang baheula mangsa keur sakola di paguron luhur kénéh. Heueuh, nilik kana eusina mah. Inget keur mangsa sakola téh resep kana komputer, utamana ngeunaan komponén-komponénna. Nepikeun ka hayang miboga loka anu dieusian ku tulisan-tulisan ngeunaan komputer.

Kusabab harita mah tacan atawa henteu kapikiran pikeun nuliskeunana dina wangunan blog, kapaksa ngararancang lambaran eusi lokana maké program Micosoft Frontpage. Unggal lambaran loka dieusi ku tulisan kalawan manual, henteu maké CMS. Unggal lambaran jeung mapna disusun sacara manual.

Ancoan loka SIMPEL

Ngan poho deui hasilna téh naha diteundeun di mandala maya atawa henteu. Lamun henteu kabeneran néangan tulisan ngeunaan mikroprosesor Zilog Z80 mah sigana moal waka anjog ka loka éta. Da poho deui éta tulisan atawa loka téh pernah ditaékeun ka mandala maya. Malahan ayeuna mah teu apal nyieunna di pangladén wéb mana jeung anu saha. Pikeun memener ogé sigana mah moal bisa da geus teu apal deui akun pikeun ngokolakeunana.

Tibatan susah néangan akunna anu teuing bisa dipaké kénéh atawa henteu, leuwih alus disalin waé ka ieu loka. Nya ahirna mah tulisan-tulisanana dipedalkeun deui di ieu blog.

Instruksi dan Chip Pendukung Mikroprosesor Zilog Z80


Mikroprosesor Z80 memiliki sekumpulan instruksi yang sangat berdaya guna dan dan serba guna yang tersedia di beberapa mikroprosesor 8-bit. Itu termasuk operasi yang khas (unik) seperti pemindahan blok untuk transfer data yang cepat dan efisien dalam memori atau antara memori dan I/O. Itu juga mengijinkan operasi beberapa bit di dalam beberapa lokasi di memori.

Instruksi-instruksi mikroprosesor Zilog Z80 dibagi ke dalam kategori berikut ini:

 • Pemuatan 8-bit
 • Pemuatan 16-bit
 • Pertukaran, transfer blok dan pencarian
 • Operasi logika dan aritmatika 8-bit
 • Aritmatika serba-guna dan kontrol CPU
 • Perputaran (rotasi) dan pergeseran (shift)
 • Operasi set, reset dan tes bit
 • Lompatan
 • Pemanggilan (call), kembali (return) dan restart
 • Operasi masukan dan keluaran

Sejumlah mode pengalamatan yang beragam diimplementasikan untuk mengijinkan transfer data yang cepat dan efisien antara berbagai register, lokasi memori dan divais masukan/keluaran. Mode pengalamatan yang disertakan:

 • Cepat (immediate)
 • Perluasan cepat (immediate extended)
 • Halaman nol termodifikasi (modified page zero)
 • Relatif (relative)
 • Perluasan (Extended)
 • Terindeks (Indexed)
 • Register
 • Register tak langsung
 • Tersirat (Implied)
 • Bit

Chip Pendukung

Mikroprosesor datang berserta seperangkat periferal pendukungnya yang dikenal dengan periferal keluarga Z80. Periferal-periferal yang mendukung mikroprosesor Z80 di antaranya, yaitu:

 • Pengontrol Masukan/Keluaran Paralel (Z80 PIO: Parallel Input/Output)
 • Pengontrol Masukan/Keluaran Serial (Z80 SIO: Serial Input/Output)
 • Sirkuit Pewaktuan/Pencacah (Z80 CTC: Counter/Timer Circuit)
 • Pengontrol Akses Memori Langsung (Z80 DMA: Direct Memory Access)
 • Pengirim/Penerima Tak-sinkron ganda (Z80 DART: Dual Asynchronous Receiver/Trasmitter)
Chip pendukung: Z8420 PIO

Mikroprosesor Z80 tidak hanya dapat berantarmuka dengan periferal keluarga Z80 saja, namun bisa dihubungkan dengan periferal dari keluarga mikroprosesor yang lain seperti periferal keluaran Intel. Karena kedua mikroprosesor ini masih satu rumpun (keturunan).

 

Baca juga:

 1. Mengenal Mikroprosesor Zilog Z80
 2. Arsitektur Mikroprosesor Zilog Z80
 3. Daftar Register Mikroprosesor Zilog Z80
 4. Interupsi Mikroprosesor Zilog Z80
 5. Pengkakian Mikroprosesor Zilog Z80

(Tulisan diambil dari http://simpel.150m.com/)