Hiji kameumeut kana budaya hususna Basa Sunda, jadi hiji kahariwang. Hariwang ku kaayaan barudak Sunda ayeuna anu teu apal kana Basa Sunda.
Kahariwang ieu kudu diungkulan, ditarekahan kumaha cara ngungkulanana….

Sijoher Nge-blog didieu

Mun seug jujur mah kuring teh asa hayang ceurik ningali barudak ayeuna anu ngaku keneh turunan urang sunda tapi geus teu apal nu kumaha ari basa sunda, sabenerna kuring oge teu bodo-bodo acan ngeunaan bag-bagan basa sunda teh, palias disebut ahli basa sunda mah da heueuh kuring mah ngaku urang kampung bau lisung anu teu nyaho dibedug-bedug acan.

Ieu mah pirajeunan wae nulis soteh keur sampeureun tur bacaeun sorangan sukur-sukur mun bisa narima tambahan luang ti kadang wargi sadaya anu haat masihan bongbolongan tur kersa ngajaran sim kuring ngeunaan basa sunda hususna jeung kisunda dina umumna. Kuring mah estuning masih keneh diajar, mun cara budakmah masih keneh lelengkah halu ngeunaan basa sunda teh.

View original post