Teunggar Kalongeun


Hiji hal anu kudu dicekel, budak mah ulah loba teuing disentakan. Paribasa téh bisi teunggar kalongeun. Najan loba kakesel atawa loba cawadeunana, budak mah ulah loba teuing dicarékan atawa disentakan. Ulah gampang nyentak budak. Ulah pédah aya masalah atawa anu kudu dicawad, budak téh jadi paneumbleuhan. Da ngaranna ogé budak. Budak mah kudu dimaklum lamun loba cawadeun jeung loba kalakuan anu matak jéngkél.

Budak mah tacan loba kanyaho, jeung tacan asak jeujeuhan. Naon anu dipigawéna tacan bisa dijadikeun cekelan yén kitu pasipatanana. Najan kalakuanana goréng, henteu kudu loba dicawad komo disentak. Da budak mah tacan boga cekelan. Lamun ngalakukeun kagoréngan téh ulah nepikeun ka disentak. Alusna mah dipapatahan kalawan leuleuy jeung dijelaskeun kumaha kuduna, naon sababna éta anu goréng téh teu meunang dipigawé. Jadi lamun budak ngalakukeun kagoréngan, ulah meus-meus disentak, meus-meus disentak. Komo deui lamun pagawéanana téh teu pira pisan.

Ceuk kolot, budak leutik ulah loba teuing disentak téh apanan bisi ngakibatkeun budakna teunggar kalongeun. Budak anu loba teuing disentak osok loba ngahulengna. Lamun dititah téh tara langsung ngagoloyor atawa langsung daék. Tapi osok ngahuleng heula. Kitu cenah mah.

Jadi, dina nyawad budak mah ulah jeung maké sesentak sagala. Bisi goréng akibatna. Najan ieu hal téh tajan pasti aya pakaitna, leuwih hadé dijauhan atawa henteu dipilampah. Karunya ka budak….

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.okezone.com/)