Warta ti Sumedang Ngaliwatan Mandala Maya


Sanajan jauh ti lembur, anu ngaranna warta ti lembur mah angger hayang apal. Hayang apal naon anu keur kajadian di sarakan. Kabeneran waé ayeuna mah najan dipisahkeun ku tempat anu jauh, geus henteu jadi halangan deui pikeun meunang inpo atawa warta ti lembur téh. Ieu salasahiji kauntunganana tina ayana téhnologi internét. Ngaliwatan téhnologi internét, sumebarna inpo atawa warta téh kacida gampangna. Inpo sumebar ka saban madhab, henteu dihalangan ku tempat anu jauh jeung waktu pikeun nepikeun éta warta. Warta bisa nepi harita kénéh ka mana waé ayana, asal kadongkang ku téhnologi internét.

Loka Pamarentah Kabupaten Sumedang

Ngeunaan warta ti lembur hususna waé ngeunaan Sumedang, bisa kapanggih ogé ngaliwatan internét. Kabeneran aya sababaraha loka di mandala maya anu dikokolakeun ku urang Sumedang katut eusina utamana ogé ngeunaan Sumedang. Moal tinggaleun teuing ku inpo ngeunaan Sumedang ku jalan nempoa éta loka. Loka-loka ngeunaan Sumedang anu bisa dipanggihan di mandala maya téh diantarana waé:

Éta salasawaréh loka di mandala maya anu eusina kalolobaanana ngeunaan Sumedang.

4 thoughts on “Warta ti Sumedang Ngaliwatan Mandala Maya

  • Oh iya, bisa…. Terjemahan bebasnya kurang lebih:

   Berita dari Sumedang melalui Dunia Maya

   Walau jauh dari kampung halaman, yang namanya berita dari kampung halaman ingin bisa diketahui juga. Ingin tahu apa yang sedang terjadi di sana. Kebetulan, untuk saat ini walau dipisahkan oleh tempat yang berjauhan, tidak menjadi halangan lagi untuk mendapatkan informasi atau berita dari kampung halaman. Inilah salah satu keuntungan dari adanya teknologi internet. Melalui teknologi internet, informasi bisa menyebar dengan mudah ke mana-mana. Informasi menyebar tidak dibatasi oleh waktu dan tempat yang berbeda. Berita bisa sampai saat itu juga ke mana saja asal terjangkau oleh teknologi internet.
   Berkaitan dengan berita dari kampung halaman, khususnya mengenai Sumedang, bisa ditemui juga melalui internet.Kebetulan di dunia maya ada beberapa situs yang dikelola oleh orang Sumedang dan isinya berkaitan dengan Sumedang. Jadi, tidak akan ketinggalan lagi informasi yang berkaitan dengan Sumedang. Situs yang berkaitan dengan Sumedang yang bisa ditemui diantaranya
   Pamaréntah Kabupatén Sumedang,
   SumedangOnline.com
   SMD Community
   Sumedang Post Online
   Ini adalah beberapa situs di dunia maya yang isinya umumnya berkaitan dengan Sumedang.

   Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s