Daptar Cabang Olahraga PON Riau 2012 XVIII


Cenah mah aya 50 Cabang Olahraga anu dipaké dina lumangsungna PON Riau 2012. Jinis-jinis Cabang Olahragana bisa diilikan dina gambar di handap ieu. Gambar meunang nangkep ti loka PON Riau 2012.

Daptar Cabang Olahraga PON Riau 2012

Kampung Ciburuan di Tumblr


Blog Kampung Ciburuan di Tumblr? Bisa ogé. Kabeneran di pangladén blog Tumblr geus dijieun blog Kampung Ciburuan anu alamatna di http://ciburuan.tumblr.com/. Ieu blog mangrupakeun salinan tina blog Kampung Ciburuan anu diteundeun di pangladén blog wordpress. Jadi sanajan béda pangladén blog katut alamatna, eusina mah ampir sarua. Ngan pedalan anu di Tumblr mah leuwih basajan, ngan ukur midangkeun poto anu aya dina pedalan katut sababaraha kalimah mimiti tina tulisanana. Pikeun maca tulisan anu lengkepna mah angger waé kudu asup ka alamat blog anu diteundeun di wordpress.

Pidangan blog Kampung Ciburuan di Tumblr

Tapi teu kudu bingung. Dina Tumblr disadiakeun panumbu anu numbukeun kana tulisan aslina. Jadi pikeun maca tulisan anu lengkep, kari neken panumbu anu aya dina tulisan di Tumblr anu dipimaksud (panumbu View Post). Anu panasaran, mangga waé langsung longok ka alamat http://ciburuan.tumblr.com/.

Mikawanoh Tumblr, Blog anu Basajan


Ceuk béja mah Tumblr téh mangrupakeun hiji wangunan mandala maya pikeun nyieun blog. Ngan blog di Tumblr mah béda reujeung wangunan blog-blog biasa saperti wordpress atawa blogspot. Wangunan blog di Tumblr mah kacida pisan basajanna. Tumblr dijieun pikeun jadi hiji wangunan blog anu teu kudu susah-susah dina babagi tulisan, poto, panumbu, musik, pidio jeung cutatan ngaliwatan panyungsi internét, hénpon, sérélék, ti mana waé ayana kalawan gampang jeung gancang. Jadi sabenerna mah Tumblr téh sipatna sarua waé reujeung blog biasa anu bisa dijadikeun tempat medalkeun tulisan atawa média lainna. Hiji anu ngabédakeunana téh nyaéta wangunan anu kacida basajan. Basajan dina medalkeun tulisan, ogé basajan dina babagi tulisan. Nalika anu keur nyungsi internét mikaresep kana hiji pedalan, kari neken widang ‘Share on Tumblr’ pikeun babagi pedalan kana sababaraha rupa panumbu pikeun babagi anu aya di internét kayaning tulisan jeung poto ka jalma séjén.

Pikeun ngagunakeun Tumblr teu kudu diajar kalawan susah-susah. Kamonésan anu disadiakeun di Tumblr gampang jeung gancang digunakeunana. Anu hayang medalkeun pedalan (tulisan, poto, lagu, pidio) ngaliwatan Tumblr kari nyieun akun di Tumblr. Saterusna kari nyieun pedalan anu baris dipedalkeun. Waktu anu dibutuhkeun ngan ukur sakeudeung.

Ancoan atawa pidangan Tumblr

Nurutkeun tulisan anu dipedalkeun ku GCF LearnFree.org dina tulisan anu judulna What is Tumblr?, aya sababaraha alesan anu bisa dipaké jadi dadasar pikeun nyieun blog di Tumblr, diantarana:

  • Tumblr mah gampang. Tumblr nyampakeun tempat pikeun nyieun pedalan anu alus jeung gampang. Kari milih jinis pedalan anu arék dipedalkeun, saterussna Tumblr bakal ngatur pedalan anu baris dipedalkeun. Pedalan ogé bisa dijieun ngaliwatan sérélék atawa hénpon.
  • Tumblr mah gampang dipolesna. Loba pisan theme anu disadiakeun pikeun digunakeun dina ngatur pidangan blog di Tumblr.
  • Tumblr mah gagah. Kalolobaan theme anu disadiakeun diwangun pikeun midangkeun gambar jeung pidio kalawan gampang.
  • Tumblr méré kabébasan pikeun babagi. Salasahiji alesan naon sababna Tumblr dijadikeun tempat neundeun gambar kusabab gampang jeung gancang sumebarna ka mamana. Hal ieu téh kusabab ayana pakakas pikeun Reblog, medalkeun deui pedalan anu geus aya kalawan gampang.

Kabita ku basajan jeung gampangna nyieun blog? Cobaan waé nyieun blog di Tumblr.