Dua Jinis Kabagjaan Pikeun Jalma anu Puasa


Jalma anu buka puasa bakal meunang dua rupa kabagjaan: kabagjaan nalika buka reujeung kabagjaan nalika papanggih reujeung Robb-na kusabab puasa anu dilakonanana.

Baheula mah kacida gampangna ngahartikeun hadis di luhur éta téh. Pokona mah jalma anu puasa bakal meunang dua rupa kabagjaan nyaéta nalika buka puasa, reujeung engké mangsana balik ka alam ahérat bakal papangging jeung Gusti Alloh. Henteu leuwih ti éta. Nalika buka kacida bungahna kusabab geus nepi kana waktuna buka reujeung ngurangan itungan poé puasa anu bakal dilakonan. Poé puasa téh nungtutan ngurangan sapoé-sapoéna. Perkara engké di ahérat? Éta mah teu apal kukumahana. Pokona mah jalma anu puasa éta bakal papanggih reujeung Gusti Alloh.

Wilujeng Ngalaksanakeun Ibadah Shaum Romadhon 1433 H

Ngan sanggeus maca tulisan anu dipedalkeun ku Muslimah.or.id dina tulisan anu judulna Di Kala Waktu Berbuka Puasa telah Tiba, ana goréhél téh geningan lain ka dinya maksudna. Anu dipimaksud ku kabagjaan nalika buka puasa téh nyaéta bagja reujeung bungah kusabab geus dibéré kanikmatan ku Gusti Alloh dina ngalaksanakeun ibadah puasa. Geus dibéré kanikmatan bisa ngalaksanakeun ibadah puasa sapoé jeput anu mangrupakeun ibadah anu alus. Ieu kanikmatan téh henteu sakabéh jalma bisa kabagéan. Loba jalma anu henteu narima éta kanikmatan anu ngabalukarkeun henteu bisa ngalaksanakeun ibadah puasa. Salian ti éta ogé ngarasa bagja geus dibéré rejeki anu mangrupa kadaharan jeung inuman dina nalika buka. Anu tadina (dina waktu pabeubeurang) diharamkeun pikeun didahar jeung diinum, dina waktuna buka mah jadi halal. Éta ngeunaan bagjana jalma anu puasan dina nalika buka puasa.

Sedengkeun ari kabagjaan engké di ahérat bisa papanggih reujeung Gusti Alloh mah aya pakaitna reujeung bagjana jalma anu puasa kusabab manéhna meunang ganjaran tina ibadah puasana. Ganjaran puasa anu bener-bener dibutuhkeun nalika hirup di ahérat. Jalma-jalma anu puasa bakal asup ka sawarga kalawan ngaliwatan panto puasa (ar-Royyan), panto husus pikeun jalma-jalma anu osok ngalakonan puasa.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s