Balimau Kasai, di Lembur mah Dikuramas Ngaranna


Di wewengkon Riau aya kabudayan anu ngaranna Balimau Kasai. Ceuk babaturan urang Pekanbaru cenah éta téh kabiasaan anu osok dipigawé nalika mapag bulan puasa. Pisapoéeun deui kana bulan puasa, jalma-jalma hususna urang Kampar osok marandi di walungan Kampar. Mandi ieu disebutna téh Balimau Kasai. Cenah, ieu kabiasaan téh jadi hiji cicirén pikeun meresihan jeung nyucikeun diri saméméh ngalaksanakeun ibadah puasa di bulan Romadon. Ngaran Balimau téh, ceuk vivanews miboga harti mandi ngagunakeun cai anu  dicampur ku jeruk anu dingaranan jeruk limau. Jeruk anu osok dipaké téh jeruk purut, jeruk nipis atawa jeruk kapas. Sedengkeun ari Kasai mah seuseungitan  anu dipaké nalika dikuramas. Urang Kampar percayaeun yén seuseungitan ieu bisa ngaleungitkeun rasa ceuceub anu nyangkaruk dina haté.

Urang Kampar keur marandi di sisi walungan Kampar

Lamun nilik kana kabiasaan ieu mah, sarua reujeung kabiasaan di lembur. Di lembur mah ngaranna téh kuramas. Mandi dina poéan saméméh asup kana bulan Romadon. Bédana téh dikruamas mah mandina lain di walungan tapi biasana di tampian atawa di mana waé asal mandi. Mandina bari diangir maké sampo buuk.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.tribunnews.com/)