Munggah di Lembur Batur


Kakara ayeuna munggahan di lembur batur. Lembur anu jauh pisan ti lembur sorangan. Lembur anu acan lila apalna, anu tacan apal kumaha budayana. Ngan untungna, lamun nempo kaayaan di sakurilingna mah dayeuh tempat nyaba ayeuna téh bisa disebutkeun cocog pikeun urang Islam mah. Hal ieu bisa katempo ku lobana ngaran jalan anu dibarengan ku aksara Arab. Salian ti aksara latén, ngaran jalan dilengkepan ogé ku ngaran dina aksara Arab. Terus ogé, lobana masigit anu aya di sabudeureun, bisa jadi tanda cocogna kaayaan pikeun urang Islam, utamana ngarojong kana ngajalankeun ibadah puasa.

Moal sieun jeung hariwang euweuh batur anu saageman. Kari apal kumaha budaya anu aya di ieu dayeuh dina mapag ibadah puasa Romadon. Budaya anu bisa waé béda. Sanajan béda, anu utamana mah lain budayana tapi ibadah puasana. Di mamana ogé anu ngaranna puasa mah sarua waé, nahan diri tina sagala anu ngabatalkeun ti mimiti meleték panon poé nepikeun ka surupna.

Wilujeng mapag sasih Romadon 1433 H

Dina perkara mapagna naha kudu dianggir heula atawa henteu, éta mah kaasupna kana kabiasaan anu taca tangtu aya di unggal wewengkon. Kitu ogé reujeung ngadulag, bisa waé ngan ukur aya di hiji atawa sababaraha wewengkon wungkul. Anu jadi pokona mah, kumaha bisa mapag bulan Romadon kalawan siap sayaga, boh raga boh jiwana, pon kitu deui akalna. Anu antukna dina ngalakonan puasa atawa saumna bisa sakumaha anu geus diperih ku anu ngawajibkeunana, katut tujuan saumna bisa kahontal, bisa jadi jalma anu TAQWA. Ulah nepikeun saum anu dilakonan téh pahalana ngan ukur peurih beuteung jeung halabhab wungkul.

Arek di mana wae, naha arek di lembur sorangan atawa di lembur batur, teu jadi halangan pikeun munggahan, taya halangan pikeun mapag bulan Romadon. Wilujeng Mapag Bulan Romadon 1433 H.

Advertisements

4 thoughts on “Munggah di Lembur Batur

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s