Kadedemes, Deungeun Sangu tina Kulit Sampeu


Ampir euweuh bagéan tina tangkal sampeu anu henteu dimangpaatkeun. Sakabéh bagéanana bisa dimangpaatkeun, ti mimiti kembangna nepikeun ka akarna. Tangkalna ogé bisa dimangpaatkeun. Buahna? Bisa kénéh dimangpaatkeun. Lamun henteu dimangpaatkeun pikeun kadaharan (parab jalma), nya bisa dimangpaatkeun pikeun parab ingon-ingon kayaning domba. Salasahiji bagéan sampeu anu osok dimangpaatkeun téh nyaéta kulit beuti sampeuna. Kulit beuti sampeu anu di jero (warnana rada bodas jeung kandel), bisa dimangpaatkeun pikeun kadaharan jalma. Lamun bisa ngolahna mah rasana bisa ngeunah tibatan daging hayam. Kitu ceuk anu resep mah….

Ngan saméméh diolah atawa diasakan, éta kulit sampeu téh kudu biasana mah dikulub heula. Maksudna mah supaya waktu digoréngna geus asak. Kulit sampeu téh dikulub nepikeun ka asak jeung hipu. Satutasna dikulub, terus dikeueuman maké cai atah kurang leuwih tilu jam. Salian ti supaya asak, maksudna dikulub jeung dikeueuman téh supaya racun anu aya dina éta kulit sampeu bisa leungit.

Sanggeus param (leungit racunna kusabab dikeueuman), kakara éta kulit sampeu téh bisa diasakan. Cara ngasakanana mah henteu susah-susah teuing. Ngasakanana ku jalan digoréng kalawan maké asakan biasa: uyah, bawang beureum, bawah bodas, cabé, gula jeung bawang daun. Saméméh diasakan (digoréng), keureutan heula éta kulit sampeuna supaya ulah paranjang jeung galedé teuing. Kulit sampeuna digoréng kalawan dicampur reujeung samarana nepikeun ka bener-bener campur jeung asak samarana.

Kadedemes

Ngeunaan kadedemes, mangrupakeun hiji kecap anu biasa dipaké pikeun nyebut ka jalma anu pohara pisan kana harta bandana. Sagala hayang diranggeum dikawasaan. Harta banda anu dipimilik ku manéhna najan geus henteu dipaké ku sorangan atawa geus waktuna dipiceun, ari dipénta ku batur mah mani dikeukeuweuh henteu dibikeun. Kitu lamun ninggang di jalma.

Lamun ninggang dina kadaharan? Sigana mah ampir sarua. Lamun nempo kana kadaharan ieu, ampir sarua. Kulit sampeu anu teu miboga harti anu sakuduna mah dipiceun, bet diarah kénéh. Kitu sigana mah sababna ieu kadaharan bet disebut kadedemes.

(Gambar meunang nginjeum ti http://cileuleusonline.wordpress.com/)

One thought on “Kadedemes, Deungeun Sangu tina Kulit Sampeu

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s