Nyanghareupan Masalah mah Kudu Apal Masalahna


Meunang luang, teu meunang dipiceun. Lumayan penting ogé.

Nyanghareupan masalah kudu apal masalahna

Dina nyanghareupan masalah, anu pangheulana dipigawé mah lain kumaha ngungkulan masalahna. Pangheula dipigawé mah kumaha carana supaya apal kana masalah anu keur disingahreupanana. Ulah waka mikiran kumaha ngungkulan masalah anu disinghareupan. Taliti heula naon masalahna. Kudu jelas pisan naon masalah anu disinghareupan. Ulah nepikeun ka salah dina naliti masalahna. Lamun salah naliti masalah, bakal gagal dina ngungkulanana. Sahanteuna moal sampurna dina ngungkulanana.

Ngungkulan masalah bisa diibaratkeun ngajawab soal pananya dina nalika ujian. Saméméh ngajawab soal pananya téh apanan kudu apal heula naon pananyana. Dina geus apalna ogé kadang kudu ditengetan deui kumaha maksud pananyana. Aya kalana pananya téh kudu ditengetan heula maksud eusi pananyana. Jadi henteu bisa langsung dijawab pananyana lamun tacan apal maksud pananyana. Hal ieu téh maksudna mah supaya bisa sapagodos antara pananya reujeung jawaban anu dijieunna. Maksud pananya ka kidul, jawaban ogé kudu ka kidul, henteu nepikeun ka papalingpang.

Pon kitu deui reujeung masalah anu disanghareupan. Kudu apal heula naon masalah anu disanghareupan. Ulah nepikeun ka teuapal naon anu keur disanghareupanana. Dina kanyataanana aya kalana jalma anu nyanghareupan masalah tapi teuapal jinis jeung rupa masalahna. Lamun teu apal masalahna, moal bisa néangan cara pikeun ngungkulanana. Jadi, hal anu utama dina ngungkulan masalah mah kudu apal heula naon masalahna. Sanggeus kitu kakara néangan cara ngungkulanana anu dumasar kana masalah anu keur disanghareupanana. Lamun apal masalahna mah bakal gampang néangan cara ngungkulan éta masalah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.leadernotes.com/)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s