Anggapan Mimiti Ngeunaan Dayeuh Pekanbaru


Waktu mimiti nepi ka dayeuhna, ngilikan kaayaanana mah loba kénéh tempat anu kosong. Loba taneuh (lahan) anu kosong tacan diwangunan imah. Lahan kosong anu kapanggih téh diantepkeun waé sina loba tutuwuhan kayaning jujukutan jeung tatangkalan anu jaradi. Lahanna henteu disambut atawa dipelakan tatanén. Malahan aya lahan kosong anu siga leuweung da pinuh ku tatangkalan. Anu nuduhkeun éta lain leuweung téh kusabab aya plang anu nuduhkeun éta lahan téh arék dijual. Dina kahiji waktu mah cenah aya meunang béja aya bayawak anu ngadon ngulampreng ka jalan gedé anu aya di dayeuh. Atuh siga anu deukeut pisan reujeung leuweung waé.

Dayeuh Pekanbaru

Jalan gedéna ogé lumayan ramé ku kandaraan kayaning mobil jeung motor. Ngan henteu nepikeun ka macét. Teuing pédah lain di puseur dayeuhna sigana mah. Wewengkon anu kasorang téh henteu loba teuing kumpulan jalma-jalma kayaning toko atawa mol (mall). Béda reujeung dayeuh Bandung anu kacida raména katut loba macétna.

Atuh anu kapikir téh dayeuh Pekanbaru mah gedéna henteu sagedé dayeuh Bandung. Pon kitu deui raména, henteu sarua raména sakumaha dayeuh Bandung. Lamun reujeung dayeuh Sumedang, kumaha? Sigana mah sarua. Ngan kétang teu bisa dibandingkeun ngan ukur saliwatan. Da dayeuh Pekanbaruna ogé tacan kaubek kabéhanana. Moal kaubek sigana mah, da indit ka dayeuh Pekanbaruna ogé lain pikeun ngubek dayeuh. Siga dayeuh mana atuh nya…? Tacan bisa dibandingkeun.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s