Meuli (Ngimpor) Sampeu ka Nagara Séjén? Bet Bisa…?


Nurutkeun warta anu dipedalkeun ku detikFinance dina poé Senén 9 Juli 2012, disebutkeun cenah nagara Indonésia téh meulian sampeu ti luar nagri utamana ti nagara China jeung Viétnam. Dina bulan April jeung Méi, sampeu anu dibeli téh kurang leuwih 5.057 ton sampeu. Éta sampeu anu mangton-ton téh kudu dibeuli kalawan hargana nepikeun ka 1,3 juta dollar. Anu jadi pananya téh, naha bet meuli ka nagara luar sagala? Naha hasil tatanén patani urang Indonesia henteu bisa nyukupan kana pangabutuh atawa aya hal tinimbangan séjénna?

Lamun diitung-itung mah harga sampeu anu dibeuli ti luar nagri téh nepikeun ka 2.300 tina sakilona (5.027.000 kilo dibagi 1,3 juta dollar dikali 9000). Harga anu lumayan nguntungkeun lamun ngilikanana ti lebah patani mah. Harga sampeu anu kotor ti patani mah kurang leuwih 500 rupiah. Lamun sampeu dijualna diberesihan heula asana téh moal ngurangan satengah-tengahna acan tina beurat kotorna (lamun dibandingkeun reujeung kotorna). Lamun patani bisa ngajual sampeu kotor sakilona 1000 waé ogé geus kacida untungna. Komo lamun bisa leuwih mah….

Sampeu

Terus nimu deui warta anu masih sumberna sarua kénéh ti detikFinance, disebutkeun ogé cenah sabenerna mah sampeu anu dibeuli ti nagara China jeung nagara séjénna téh nepi ka 3.000 ton dina unggal mingguna. Sababna meulian sampeu ti luar nagri téh cenah mah kusabab hasil tatanén sampeu di nagara Indonésia henteu bisa nyukupan pangabutuh sampeu industri anu aya di Indonesia kayaning industri dahareun, inuman katut industri kimia. Teu anéh lamun loba pausahaan anu ngahaja meuli sampeu ti luar nagri. Hasil tatanén sampeu di Indonésia loba nguranganana disababkeunana ku lahan pepelakan anu osok dipelakan sampeuna ngurangan da diganti ku tatanén kalapa sawit.

Ieu hal bisa dijadikeun kasempetan pikeun patani yén sabenerna mah anu ngaranna sampeu téh loba anu merlukeun. Ngan ieu inpo téh henteu nepi ka patani. Éta jadi masalah saeutikna patani anu melak sampeu. Dina melakna ogé ngan saeutik da lain pikeun dijual ka pausahaan gedé. Terus masalah séjénna mah nyaéta ngeunaan hargana. Patani di Indonésia mah éléh waé, teu bisa nangtukeun harga sorangan. Ngeunaan harga osok éléh ku anu meulina. Patani mah saeutik meunang untungna tibatan bandar. Dina bisa ngajual hasil tatanén téh osok murah waé.

Kiamat Internét, Lain Kiamat Sabenerna


Maca warta dina sababaraha poé kamari anu aya di mandala maya (internét), aya warta anu matak panasaran. Cenah nurutkeun warta, contona waé anu dipedalkeun ku detik.Net dina ping 3 Juli 2012, bakal aya kiamat internét anu mawa geunjleung ka saban wewengkon di dunya. Kajadian kiamatna dina poé ayeuna (9 Juli 2012) cenah.

Kiamat internet

Naon atuh ari kiamat internét téh? Kiamat internét mangrupakeun istilah anu dijieun anu nuduhkeun kaayaan anu matak geunjleung. Dina poé ayeuna jaringan internét di sababaraha nagara bakal dipareuman. Jadi di nagara anu jaringan internétna dipareuman, moal bisa nyambung ka internét.

Kunaon bet dipareuman sagala?

Tujuan mareuman jaringan internét ieu nyaéta pikeun meresihan komputer-komputer DNS anu geus kaasupan virus DNSChanger. Virus DNSChanger? Heueuh cenah ayeuna téh keur mahabuna virus DNSChanger anu bisa ngacak-ngacak jeung ngarobah setélan DNS (Domain Name System) komputer anu diasupan ku éta virus. Sabenerna mah cenah, ieu virus téh geus sumebar ti mimiti bulan Nopember 2011. Pikeun ngungkulanana, taya deui carana salian ti mareuman heula komputer anu geus kaasupan ku éta virus anu saterusna bakal diberesihan virusna.

Kitu cenah mah…. Ngan nepi teu nya ka nagara Indonésia?

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.narotama.ac.id/)

Program Komputer mah Nangkep Data Anu Asup, Ngolah Data tur Ahirna Ngaluarkeun Hasilna


Lamun ditengetan mah anu ngaranna komputer katut program anu dijalankeunana kacida basajanna. Arék sakumaha susah jeung pabaliutna prosés anu dilakonan ku program dina komputer, sabenerna mah cara gawéna sarua waé reujeung anu dilakonan ku program anu basajan. Arék naon waé programna, arék kumaha waé programna, intina mah sarua waé. Cara gawéna nyaéta nangkep anu asuk kana komputer anu mangrupa data, terus data éta diolah jeung dikokolakeun, anu hasilna diteundeun atawa dikaluarkeun pikeun dibikeun anu merlukeun hasil tina olahan data éta.

Program komputer anu nangkep data terus ngaluarkeun hasil olahan datana

Conto basajanna mah program paranti ngetik tulisan. Program paranti ngetik saperti Notepad, bakal narima data anu asup (nyaéta aksara anu diketik ku anu keur ngetik), terus éta data anu asup téh dikokolakeun (diolah). Nalika anu ngetik neken aksara A, mangka komputer bakal narima data anu ngawakilan aksara A. Sakur data anu asup ditangkep pikeun dikokolakeun ngajadi tulisan anu ngahaja dijieun ku anu ngetikna kalawan maké wangunan anu disetél ku anu ngetikna (rata paragrap tulisan, ukuran aksarana, anggang unggal jajar kalimah jeung nu séjénna). Saterusna hasil tina ngokolakeunana bisa diteundeun dina tempat neundeun atawa bisa ogé langsung dicitak dina kertas atawa dikirim ka anu merlukeun.

Program komputer anu pabaliut atawa komplék ogé sarua waé. Program aplikasi anu dijieun pikeun ngokolakeun data sarua bakal nangkep data anu diasupkeun ku anu ngasupkeun datana, terus dikokolakeun (diolah) pikeun dikaluarkeun sakumaha anu dipikahayangna. Program aplikasi anu ngokolakeun data mahasiswa di paguron luhur cara gawéna sarua waé. Nangkep data mahasiswa, data mayar béaya kuliah, nangkep data niléy mahasiswa, jeung data-data séjénna anu diperlukeun. Data-data éta dikokolakeun maké program anu cocog pikeun ngolah data ngeunaan mahasiswa terus diteundeun dina mangrupa databés. Hasilna bisa dijieun laporan atawa dicitak pikeun kaperluan anu ngokolakeun paguron luhurna atawa mahasiswana sorangan.

Program anu kaasup gim ogé sarua kitu kénéh. Gim bakal narima atawa nangkep data diasupkeun ku anu keur maén gim. Nalika anu keur maén gim neken kenop kibor atawa kenop mouse, data anu ditekenna terus dikokolakeun atawa ditarjamahkeun anu akibatna gim bakal ngajawab dina wangunan gerak dina gimna atawa ngadalikeun gimna.

Jadi, intina mah anu ngaranna program komputer mah moal leupas tina tilu hal éta: nangkep naon anu diasupkeun kana komputer (program), data anu ditangkep téh diolah, saterusna hasilna dikaluarkeun dina mangrupa kaluaran anu diperlukeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Pasipatan Parabot Keupeul


Sanajan parabot keupeul bisa disebutkeun mangrupakeun komputer dina wangunan leutik anu miboga kamampuhan turunan tina komputer, parabot keupeul miboga pasipatan anu béda reujeung komputer. Pasipatan parabot keupeul saperti hénpon diwawatesan ku ukuran anu leutik katut kamampuhanana anu aya wawatesanana.

Rupa-rupa parabot keupeul

Diantara pasipatan anu dipimilik ku parabot keupeul samodel hénpon reujeung PDA téh nyaéta:

  • Ukuran anu leutik. Ukuran parabot keupeul mah da kudu leutik supaya bisa dikeupeul ku dampal leungeun. Jadi teu anéh lamun ukuranana ogé leutik.
  • Memori anu leutik ogé. Kusabab memorina leutik, atuh program aplikasi katut data anu bisa diteundeun dina parabot keupeul mah teu bisa loba-loba teuing atawa teu bisa gedé. Program aplikasi anu dijieunna ogé ukuranana kudu leutik. Pon kitu deui data anu diteundeun di jerona.
  • Kamampuhan ngokolakeun data anu aya watesanana. Kamampuhan parabot keupeul dina ngokolakeun data henteu kawas kamampuhan komputer biasa. Da tujuanana lain keur ngokolakeun data anu gedé katut pabaliut (komplek).
  • Daya (listrik) anu saeutik. Parabot keupeul kudu bisa dibabawa ka mamana. Najan ka tempat anu euweuh sambungan listrik ogé bisa dibawa. Kusabab kitu, hirupna parabot keupeul henteu gumantung kana ayana kabel listrik ti PLN. Da parabot keupeul dijieun supaya bisa hirup ku jalan maké listrik tina batré. Kusabab kitu parabot keupeul mah dijieun supaya bisa hirup kalawan dibéré listrik anu saeutik tina batré.
  • Wangunanana kuat dina sagala kaayaan. Kusabab bisa dibabawa ka manana, parabot keupeul mah kuat sanajan aya dina kaayaan anu béda-béda.
  • Nyambung kana jaringan anu henteu sagancang jaring komputer biasa. Gancangna ngirim data tina parabot keupeul henteu bisa nyaruaan kana gancangna ngirim dina komputer biasa. Hal ieu téh diwawatesan ku jinis sambungan anu aya dina parabot keupeul. Sanajan kitu, kapinunjulan parabot keupeul mah nyaéta kamampuhanana bisa nyambung kana jaringan sanajan keur di mana waé. Parabot keupeul dijieun supaya bisa nyambung kana jaringan anu teu maké kabel: GSM, CDMA, GPRS, EDGE, HSDPA jeung anu séjénna. Jadi sanajan gancangna henteu sagancang komputer biasa, tapi bisa nyambung ka jaringa najan keur di mana waé kalawan gampang (asal aya sinyal).

Sakitu heula pasipatan anu aya dina parabot keupeul. Sabenerna mah masih kénéh loba pasipatan séjénna. Susuganan waé dina tulisan séjénna bisa ditambahan.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.surfmobee.com/)

Beuki Mahabuna Komputer Jingjing Gaganti Komputer PC


Dumasar kana panalungtikan ti pasar komputer, cenah, jual beuli komputer biasa (komputer PC) geus ngurangan. Jalma-jalma anu mikabutuh komputer pribadi (PC) geus ngurangan. Kalolobaan jalma leuwih milih komputer anu bisa dibabawa ka mamana (komputer jingjing) tibatan meuli komputer PC. Hal ieu bisa disaliksik dina jumlah komputer pribadi reujeung jumlah komputer jingjing anu kajual ti taun ka taunna. Taun kamari (2011) mah cenah jumlah komputer PC anu bisa dijual téh ngurangan tibatan taun saméméhna, sedengkeun ari taun ayeuna ngalaman naék, ngan naékna teu pira. Sedengkeun ari komputer jingjing mah naékna ngajaul pisan. Komputer jingjing anu nyongcolang téh kaasup laptop atawa notbuk katut tablét. Komo satutasna Apple nyiptakeun iPad mah, komputer tablét lumayan nyongcolangna di pasar.

Komputer PC atawa komputer jingjing?

Pikeun ka hareupna, aya bahan komputer PC téh moal ditolih ku jalam anu merlukeun komputer. Komputer anu diperlukeun téh condong kana jinis komputer jingjing atawa tablét anu bisa dibabawa ka mamana kalawan gampang. Bakal leuwih meuweuh deui komputer jingjing anu aya di pasar. Kalawan beuki ancrag-incrigna jalma ku rupa-rupa kaperluan dina kahirupanana, mikabutuh parabot anu ngarojong kana gampangna ancrag-incrigna. Parabot anu cocog dina hal komputer mah taya deui salian ti komputer jingjing atawa tablét. Salian ti hampang dibabawana, ogé kamampuhanana anu terus naék ampir nyaruaan kana kamampuhan komputer biasa. Komo sakadar pikeun ngan ukur nyatet atawa ngetik mah, teu kudu maké komputer PC anu beurat. Pikeun ngetik tulisan bisa maké komputer atawa tablét. Paling ogé anu tacan bisa disaruaan ku komputer jingjing kana kamampuhan PC mah dina dipaké anu beurat-berat saperti maén gim atawa desain grafis 3D. Teuing lamun ka hareupna mah, sigana mah ka hareupna bisa waé kamampuhanana bisa nyaruaan kana kamampuhan komputer PC.

Sabenerna mah kamampuhan komputer jingjing bisa waé nyaruaan kana kamampuhan komputer PC, ngan kudu dipikirkeun ngeunaan daya listrik anu dibutuhkeunana. Komputer jingjing dihurungkeunana téh apanan maké batré anu miboga wawatesan dina hal daya listrikna. Kamampuhan komputer biasana mah sarimbagan reujeung daya listrik anu dipakéna. Beuki alus kamampuhanana, beuki gedé daya listrik anu dibutuhkeunana. Jadi anu kudu jadi tinimbangan dina komputer jingjing mah masalah daya listrikna. Komputer jingjing anu alus mah mikabutuh daya listrik anu saeutik, supaya bisa manjangkeun umur makéna komputer. Salian ti éta, panas akibat tina makéna listrik. Beuki gedé daya listrik anu dipakéna bakal nyababkeun panas anu leuwih tibatan maké daya listrik anu leutik. Komputer jingjing mah kudu bisa nyingkahan panas anu kaleuleuwihi.

Ahirna mah, beuki dieu loba pausahaan anu nyieun komputer jingjing anu awét daya listrikna (mikabutuh daya listrik anu saeutik) supaya batréna bisa dipaké lila. Teu kudu mindeng teuing nyolok kana listrik PLN. Sakali ngecas bisa dipaké sababaraha jam.
Lamun nilik kana pangabutuh mah, jalma-jalma anu maké komputer jingjing henteu miharep kamampuhan anu nyaruaan kana kamampuhan komputer PC saperti dina maén gim, tapi komputer jingjing anu awét batuna kalawan hampang dibabawana. Henteu matak riba mamawana.

Ku bakal mahabuna komputer jingjing anu kaasup jinis Ultrabook anu standarna dikaluarkeun ku Intel atawa Ultrathin standarna AMD, bakal ngalem anu mikabutuh komputer anu awét batuna turta hampang pisan dibabawana.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)