Sakeudeung Deui Bulan Puasa


Teu karasa nyérélékna waktu. Waktu ka waktu téh gancang pisan. Asa cikénéh bulan puasa, ayeuna geus arék asup deui ka bulan puasa. Mungguh hirup di dunya téh kacida sakeudeungna. Poé ka poé, minggu ka minggu, bulan ka bulan, gancang pisan gantina.

Geus cunduk waktuna pikeun nyayagakeun diri dina nyanghareupan bulan puasa Romadon, bulan anu agung mungguh pikeun urang Islam. Nyayagakeun diri dina ngalaksanakeun sagala ibadah anu aya dina éta bulan, utamana pikeun ibadah saum sabulan campleng. Batur-batur mah geus siap sayaga sigana mah ti béh ditu mula pikeun mapag bulan Romadon taun ayeuna. Dina tipi waé geus ramé iklan anu aya pakaitna reujeung bulan puasa. Malahan mah aya anu nyabit-nyabit kana perkara Lebaran sagala. Komo anu osok mudik mah cenah, tikét kareta api pikeun mudik Lebaran geus béak deui, sok padahal Lebaranana ogé jauh kénéh. Bulan puasana ogé tacan anjog.

Wilujeng mapag puasa sasih Romadon 1433 H

Ah, kétang teu kudu jauh-jauh teuing mikirkeun Lebaran. Ulah waka mikiran Lebaran. Anu kudu dipikiran ayeuna mah ngeunaan kumaha carana supaya bulan puasa ayeuna leuwih hadé tibatan bulan puasa kamari. Kumaha carana supaya ibadah-ibadah di bulan puasa ayeuna leuwih reumbeuy tibatan taun kamari. Antukna ti taun ka taun téh bisa leuwih ngaronjatkeun deui ibadah, hususna dina bulan puasa umumna dina bulan-bulan lianna. Siap sayaga nyanghareupan puasa bisa ku jalan ngulik élmuna hususna ngeunaan élmu pangaweruh ngeunaan puasa Romadon.