Rarancang Medalkeun Tulisan dina Muterna Waktu


Supaya bisa ngabagi-bagi waktu ngeunaan eusi tulisan anu arék dipedalkeun dina ieu tulisan, ahirna mah dijieun hiji jalan kumaha supaya dina unggal poé pedalanana téh béda-béda. Ti poé ka poéna miboga eusi anu béda gumantung kana ranggeuyan anu dipilih. Ranggeuyan anu dipilihna ieu gumantung kana poéna. Jadi ranggeuyan tulisan poé Ahad béda reujeung ranggeuyan poé Senén. Kitu deui reujeung poé séjénna. Tujuanana mah supaya unggal ranggeuyan téh bisa kaeusian kabéhanana. Eujeung supaya pamanggih téh bisa béda-béda, henteu angger waé ngeunaan hiji hal.

Rarancang pedalan tulisan

Nya ahirna mah ditetepkeun waé ngeunaan rarancangna, nyaéta:

  • Poé kahiji atawa poé Ahad ngeunaan ranggeuyan barudak.
  • Poé kadua atawa poé Senén ngeunaan Komputer.
  • Poé katiluna atawa Salasa ngeunaan Lembur.
  • Poé kaopat atawa poé Rebo tulisan anu ditulis dina Bahasa Indonésia. Hal ieu mah pikeun neruskeun tulisan anu tiheula anu geus kagok ditulis dina Bahasa Indonésia.
  • Poé kalimana atawa poé Kemis ngeunaan Lalampahan di Panyabaan.
  • Poé kagenep atawa poé Jumaah ngeunaan Budaya.
  • Anu panungtung atawa poé Saptu ngeunaan Babasaan Basa Sunda.

Ngan ngeunaan rarancang ieu lain hartinya jadi hiji patokan anu tangtu tur kudu dipilampah. Ieu mah ngan ukur wengku wungkul. Da dina kanyataanana mah bisa waé aya pasaliana. Ieu raracang mah sakadar papagon umum dina medalkeun tulisan dina blog ieu.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s