Di Mana Atuh Kampung Ciburuan téh?


Najan aya di pasisian, henteu jadi halangan pikeun lembur Ciburuan bisa katohiyan ngaliwatan mandala maya atawa jagat internét. Najan jauh ka mana ka mendi, tapi ngaliwatan peta digital mah bisa kanyahoan di mana perenahna ieu lembur. Contona waé ngaliwatan Google Maps atawa Wikimapia, Lembur Ciburuan bisa kapaluruh. Coba waé paluruh kecap ‘ciburuan’ ngaliwatan loka wikimapia. Mangka bakal dipidangkeun tempat atawa wewengkon anu aya pakaitna reujeung Ciburuan. Lamun milih salasahiji panumbu anu aya, bakal diancokeun peta lembur Ciburuan.

Lembur CIburuan dina ambahan anu heureut

Nempo petana, komo dina modeu Satelit, bakal katempo wewnengkon lembur Ciburuan anu dikurilingan ku gemplo héjona dangdaunan. Bener ogé, da lembur Ciburuan mah sabenerna dikurilingan ku pakebonan reujeung pileuweungan. Di belah kidul katut kalér nyambung reujeung pileuweungan, sedengkeun di lebah kulon saméméh nyambung ka pileuweungan téh kaselang heula ku pakebonan. Pakebonan anu lega aya di lebah wétaneun lembur.

Najan deukeut pileuweungan, henteu matak geueuman kaayanana. Kabeneran ayeuna mah pileuweunganana keur disambut ku urang lembur ngaliwatan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Leuweung di belah kiduleun reujeung kaléreun lembur anu tadina pinuh ku tatangkalan kayaning mahoni jeung seubsi, ditebangan digenti ku tatangkalan anyar. Saméméh tatangkalanana galedé, taneuh leuweungna bisa dipelakan heula ku tatanén kayaning paré huma, tangkal cau, kaasup dipalakan ku tatanén cikur jeung sabangsana.

Lembur Ciburuan dina ambahan anu lega

Lamun petana rada dilegaan, bakal katempo perenahna lembur Ciburuan dina wewengkon anu leuwih lega. Lembur Ciburuan, najan aya di Kabupaten Sumedang, perenahna aya di tepis wiring Kabupatén Sumedang reujeung Kabupaten Subang. Ti kota Sumedang mah perenahna téh ngalér rada ngétan. Jauhna ti kota Sumedang kira-kira 20 km atawa kira-kira sajam naék motor. Jalan anu kudu disorang loba nanjak mudunna. Teu anéh, da lembur Ciburuan perenahna aya di wewengkon pasir (gunung leutik).

(Gambar meunang nangkep tina wikimapia)