Ngantosan


Masih kénéh wanda Degung katut dihaleuangkeun ku Aah Suryani kalawan kénging ngarumpaka Mang Raida, aya kawih anu lainna. Judulna Ngantosan. Lumayan kanggo pangémut-ngémut sareng pangwawaas ka lembur. Ogé pikeun ngupahan kahayang anu hayang gera mulang.

Kawih ngantosan

Tong salempang duh mun kuring miang
Ulah ringrang jeung ulah rék bingbang
Najan jauh duh di nagri sebrang
Tangtu pasti kuring gé da bakal mulang
Tong salempang duh najan paanggang
Rék satia moal ngijing sila
Kapan jangji duh rék satia
Moal cidra jeung moal sulaya
Anjeun da masing tigin
Pageuh jangji sing yakin
Teguh kukuh sing pageuh
Ulah arék keuna ku gogoda
Masing tahan cocoba
Ulah gampang kagoda
Bisi éta cocoba
Balukarna matak cilaka

Tong salempang duh mun kuring miang
Ulah ringrang jeung ulah rék bingbang
Najan jauh duh di nagri sebrang
Tangtu pasti kuring gé da bakal mulang
Tong salempang duh najan paanggang
Rék satia moal ngijing sila
Kapan jangji duh rék satia
Moal cidra jeung moal sulaya
Anjeun da masing tigin
Pageuh jangji sing yakin
Teguh kukuh sing pageuh
Ulah arék keuna ku gogoda
Masing tahan cocoba
Ulah gampang kagoda
Bisi éta cocoba
Balukarna matak cilaka

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.youtube.com/)