Kanjut Kundang


Henteu maksud cawokah atawa jorang. Da ieu mah lain cawokah atawa jorang, jeung barina ogé taya pakaitna reujeung kecap jorang.

Anu dipimaksud ku Kanjut Kundang di dieu mah mangrupakeun ngaran pikeun wadah atawa tempat teuteundeunan. Ieu wadah dijieun pikeun tempat teuteundeunan kayaning duit atawa ubar budak. Kanjut Kundang teu leupas ti kolot (indung) anu miboga budak leutik atawa orok. Salian ti ngagagandong budak leutik atawa orok, ogé bari mamawa Kanjut Kundang. Malahan nalika keur saré ogé, Kanjut Kundang téh biasana mah tara jauh ti budak anu keur saré.

Wawadahan anu nyarupaan kana Kanjut Kundang

Kanjut Kundang dijieunna tina lawon atawa kaén. Ngahaja dijieun nyarupaan kana kantong anu leutik, kalawan aya talian pikeun pamageuhna (pikeun muka reujeung nutupna). Éta tali bisa dicanggreudkeun reujeung dikendoran. Wangunanana mah siga burayot.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)