Tetekon téh Dijieun Pikeun Dirempak


Aya perkara anu osok jadi guyonan ngeunaan tetekon atawa aturan atawa papagon, hususna tetekon anu dijieun ku jalma. Guyonanana téh cenah, tetekon dijieun pikeun dirempak.

Tetekon

Tetekon atawa aturan sabenerna mah dijieun pikeun ngatur jeung ngawawatesanan reujeung nyegah jalma kana ngalakonan atawa milampah atawa ngalakukeun perkara-perkara anu aya dina tetekon anu dijieun. Dina tetekon diatur mana anu bisa dilakukeun reujeung mana anu teu meunang dilakukeun. Biasana, dijéntrékeun ogé akibatna lamun aya jalma anu ngarempak tetekon anu dijieun, anu bisa disebut hukuman. Lamun aya jalma anu ngarempak tetekon anu geus ditetepkeun, biasana mah bakal meunang akibat anu jelas dina tetekonna. Tujuan tetekon biasana mah supaya jalma-jalma dina ngalakonan kahirupanana bisa runtut raut sauyunan henteu nepikeun ka nyababkeun pacéngkadan.

Ngan nyakitu téa, geus jadi pasipatan jalma lamun diulah-ulah téh osok matak panasaran, dicegah téh kalah mantangul. Anu tungtungna anu teu meunang dilakonan téh kalah dilakonan, sedengkeun anu dititah kalahka ditinggalkeun. Jalma téh rada susah diaturna. Komo deui lamun anu dicegah reujeung diteumeunangkeunana téh anu biasa dilakonana atawa anu ngeunah najan ngeunah keur dirina sorangan. Anu tadina biasa dipigawé, tuluy jadi teu meunang dipigawé, atuh wegah ogé ninggalkeunana.

Kusabab kitu, beuki loba tetekon anu dijieun pikeun ngatur ngeunaan hiji perkara anu tacan aya aturanana dina tetekon anu dijieun ku jalma. Ngan nyakitu téa, najan tetekonna geus ditegeskeun, ari kabiasaanana ngalakonan éta perkara (perkara anu jadi teu meunang), susah ninggalkeunana.

Teu anéh lamun loba anu nyebut tetekon téh dijieun pikeun dirempak.

Ngan henteu kabéh jalma saperti kitu. Aya kénéh jalma anu satuhu kana tetekon anu dijieun. Aya kénéh jalma anu mareketkeun diri pikeun ngalaksanakeun tetekon anu dijieun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://tulishukum.wordpress.com/)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s