Reumis Beureum dina Eurih


Ngeunaan reumis, jadi inget kana kawih Reumis Beureum dina Eurih anu dikawihkeun ku Maé Nurhayati. Kabeneran manggihan ieu kawih dina komputer. Sakalian waé nyutat rumpakana. Ieu lagu téh meunang ngarumpakan Mang Koko Koswara. Ari wanda ieu lagu nyaéta Kawih Degung.

Reumis beureum dina eurih

Bray balébat pangharepan
Hayam raong patémbalan
Ngadigdig nyungsi laratan
Néangan sugan jeung sugan
Kamana atuh panutan
Basa lembur kahuruan
Duh kahuruan

Jol ka lamping suku gunung
Ditempo sugan di kedung
Didongdon sugan ka lisung
Ka sawah sugan ka saung
Panutan gening bet suwung
Piraku rék niat pundung
Rék niat pundung

Harita téh geus bray-brayan
Basa datang ka sampalan ieuh
Kembang eurih pareng nebak
Barodas baseuh cimata

Harita téh geus nyay-nyayan
Aya wirasat nu datang ieuh
Reumis beureum dina eurih
Bareureum baseuh ku getih

Gok amprok reujeung manéhna
Keur saré bangun nu tibra
Imut mapag langit jingga
Kembang eurih sasarapna
Aduh geuning beureum rupana
Aduh nu saré dewang dadana

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.youtube.com/)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s