Telepon Lasut


Teu salawasna hénpon dibabawa atawa dikeukeupeul ku leungeun. Aya kalanan hénpon téh leupas tina kekempit dampal leungeun. Nya sahanteuna lamun keur dieusian deui setrum batréna, osok ditinggalkeun dina méja atawa dina téhel. Lamun keur kaayaan kitu, kadang hénpon téh tara kanyahoan kaayaanana, naon anu tumiba kana éta hénpon. Komo deui lamun éta hénpon téh disetél kan modeu cicing (répéh) atawa riungan. Tara kadéngé atawa kanyahoan najan hénponna disada kusabab aya anu nelepon atawa najan ngan ukur miskol (miscall).

Kituna téh lamun rada jauh neundeunna reujeung anu mibogana. Najan keur diteundeun dina saku baju atawa calana ogé, apanan lamun disetél kana modeu cicing mah, angger waé teu apal lamun aya anu nelepon téh.

Telepon lasut

Lamun poho teu kabawa nalika indit-inditan? Komo deui ieu mah. Sapanjang tacan mulang mah apanan teu apal pisan kana kaayaanana. Arék aya anu nelepon atawa aya anu ngirim pésen ogé teu apal pisan. Arék sababaraha kali nelepon ogé moal apal, da tinggaleun.

Ninggang dina kaayaan kieu, pas dina ngilikan telepon téh bakal nyampak daptar telepon anu teu bisa katarima. Daptar nomer telepon anu ngahajakeun nelepon kana éta telepon. Naha ngahaja nelepon atawa ngan saukur miskol wungkul. Daptar ieu disebutna téh Telepon Lasut.