System on a Chip (SoC), Naon Nya SoC teh?


System on a chip atawa bisa disingket jadi SoC mangrupakeun hiji wangunan aisi (IC atawa chip) anu dijerona miboga rupa-rupa komponén anu bisa ngawangun hiji kompiuter atawa sistem éléktronik séjénna. Jadi SoC bisa disebutkeun mangrupakeun kompiuter anu dipadetkeun kana hiji aisi (IC). Di jerona bisa waé aya komponén anu gunana pikeun ngokolakeun atawa nangkep sinyal analog, sinyal digital atawa sinyal gabungan duanana. Malahan aya ogé komponén tambahan pikeun nangkep galura radio. Kabéhanana dihijikeun kana hiji wangunana aisi (IC).

Hal ieu ampir sarua reujeung mikrokontroler. Ngan sanajan kitu, aya perkara anu ngabédakeun antara SoC reujeung mikrokontroler. Mikrokontroler mah biasana miboga memori RAM kurang leuwih 100 kB jeung bener-bener mangrupakeun sistem dina hiji aisi. Sedengkeun ari istilah SoC mah biasa dipaké pikeun sistem anu leuwih alus tibatan mikrokontroler kusabab miboga prosesor anu leuwih canggih, bisa ngajalankeun software saperti Windows reujeung Linux. SoC mikabutuh tambahan memori luaran (eksternal) supaya aya tambahan tempat teuteundeunan pikeun neundeun aplikasi/program reujeung data. Ditambah ogé rupa-rupa komponen luaran (periperal) séjénna anu bisa disambungkeun kana SoC. Pikeun sistem anu leuwih gedé, SoC kacida gunana pikeun madetkeun rupa-rupa komponén supaya ngurangan béaya nyieunna katut ngaleutikan ukuran sistemna.

Prosesor Allwinner A10, salasahiji conto SoC dina tablet

Kiwari, SoC biasana dipaké dina kompiuter anu ukuranana laleutik saperti tablét atawa hénpon pinter. Hénpon pinter atawa tablét, miboga prosesor anu wangunanana SoC supaya bisa ngurangan ukuranana katut ngurangan béaya nyieunna. Di jero SoC-na biasana aya komponén-komponén: mikroprosesor atawa DSP, blok memori (RAM/ROM atawa flash), sumber paranti waktu anu ngadalikeun gawé komponén séjénna (osilator atawa phase-locked loop), periperal katut paranti nyambungkeun komponen/periperal séjénna saperti USB jeung Ethernet, paranti ngatur tegangan listrik. Kabéhan komponén disambungkeun maké jalur standar anu geus biasa digunakeun saperti AMBA bus. Teu anéh sanajan ukuranana leutik, tablét reujeung hénpon pinter miboga kamampuhan saperti kompiuter anu ukuranana gedé.