Bandung CreACTive: Road To Kampung Kreatif 2012, Acara anu Mintonkeun Kaulinan Barudak


Bandung CreACTive: Road To Kampung Kreatif 2012 mangrupakeun hiji kagiatan anu diayakeun di Dago Pojok Bandung dina poé Saptu ping 9 Juni 2012. Ieu raraméan téh dieusi ku acara iring-iringan kaulinan barudak katut langlayangan. Ieu acara téh bisa kalaksanakeun ku alpukahna Humas A 2009 Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) gawé bareng reujeung Bandung Creative City Forum (BCCF) katut dirojong ku Pemkot Bandung, Disdik, jeung Disparbud. Ceuk katerangan ti panitiana, acara ieu diayakeun pikeun ngawanohkeun budaya titinggal karuhun anu aya pakaitna reujeung kaulinan barudak urang Jawa Barat, anu dipikaresep jeung loba mangpaatna pikeun tumuwuhna barudak. Atuh ku ayana ieu acara téh dipiharep beuki loba barudak anu mikacinta kana budayana sorangan, disagédéngeun méré wejangan jeung ngadidik barudak ngaliwatan kaulinan.

Dina ieu acara, kagiatanan dibagi dua rupa (dua tempat). Anu hiji mah tempat arulin, sedengkeun anu hiji deui mah tempat paméran (tempat mintonkeun). Aya dalapan kaulinan anu dipasanggirikeun. Diantarana waé jajangkungan, bebedilan, kélom batok, sorodot gaplok, gatrik, papanggalan, jeung rorodaan.

Pikeun dipikanyaho, cenah, wewengkon Dago Pojok téh mangrupakeun hiji wewengkon di Bandung anu miboga potensi seni anu dipiara ti baheula mula, saperti kasenian réog, jaipong, gondang, kakawihan reujeung celempungan. Salian ti éta, ditambah ogé ku ayana Curug Dago di wewengkon anu ngémplo héjo ku pasawahan reujeung kaliwatan ku walungan Cikapundung.

Wewengkon Dago Pojok kaasup wewengkon anu digarap Bandung Creative City Forum (BCCF) pikeun dijadikeun “Akunpuntur Kota” anu miboga tujuan pikeun ngokolakeun kamotekaran warga Dago Pojok dumasar kana budayana supaya bisa dijadikeun néangan pangupa jiwa (pikeun usaha widang ékonomi).

Warta meunang nyutat kalawan diropea ti:

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s