Implengan Haté


Ieu mah rumpaka lagu Implengan Hate anu dihaleuangkeun ku Aah Suryani. Ari anu ngarumpakana Mang Raida.

Sir naksir teu sangka salira naksir
Sir naksir teu sangka bet aya pikir
Leuh euleuh tepang gé nembé ayeuna
Duh aduh teu sangka gening teu sangka
Sir naksir salira gampang kagoda
Sir naksir sok tara diéMut heula
Duh aduh abong aya paribasa
Duh aduh lalaki jaman ayeuna

Abdi tacan sayagi tacan niat rarabi
Margi tacan kaharti anjeun naksir ka abdi
Mugi sing sabar heula
Badé ngémutan heula
Moal gampang narima
Abdi inggis salira ukur gogoda
Sir naksir teu sangka salira naksir
Sir naksir teu sangka bet aya pikir
Leuh euleuh tepang gé nembé ayeuna
Leu euleuh teu sangka salira naksir

Degung

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.datasunda.org/)

Islamic Hijri Calendar