Parabot Keupeul (Handheld Device) dina Kahirupan Jalma Ayeuna


Parabot keupeul atawa ceuk istilah canggihna mah handheld device atawa mobile device mangrupakeun salasahiji wujud parabot anu disawang bakal beuki mahabu dina kahirupan jalma. Kahirupan jalma moal bisa leupas tina anu ngaranna parabot keupeul. Kahirupan jalma loba dibantuan ngaliwatan parabot ieu. Hal ieu, bisa katohiyan dina waktu ayeuna kénéh. Jalma-jalma sahanteuna miboga parabot keupeul ieu. Anu paling basajanna waé nyaéta hénpon. Saha atuh anu henteu apal atawa miboga hénpon? Ayeuna mah anu miboga hénpon téh lain ngan ukur pikeun jalma anu boga atawa husus urang dayeuh wungkul. Urang lembur ogé loba anu miboga hénpon. Hénpon geus sumebar ka unggal madhab.

Ku majuna jaman, parabot keupeul téh beuki punjul waé kamampuhanana téh. Kaasup ogé hénpon. Mimitina mah hénpon téh ngan ukur bisa dipaké nelpon jeung ngirim pésen (SMS) wungkul, ayeuna mah nambahan kamampuhanana. Kamampuhan hénpon beuki mekar ditambahan ku bisa nyetél lagu, motrét, ngarékam pidio, dipaké nulis tulisan, malahan bisa dipaké internétan. Salian ti kamampuhanana anu beuki loba, ditambah deui ku hargana ogé beuki murah. Kusabab kitu, henteu gampang sumebar kumaha. Beuki loba waé jalma anu miboga jeung merlukeun hénpon. Anu ngapimilik hénpon téh henteu diwawatesan ku jinis katut umur. Arék lalaki atawa awéwé, arék kolot atawa budak, taya halangan pikeun miboga hénpon.

Salasahiji wujud henpon

Salian ti hénpon, aya deui jinis parabot séjén anu kaasup kana parabot keupeul. Aya parabot anu leuwih canggih tibatan hénpon, nyaéta hénpon pinter (smartphone), PDA (Personal Digital Assistance), jeung Tablét. Parabot-parabot keupeul anu ieu mah biasana miboga kamampuhan anu leuwih hadé ti hénpon biasa. Najan parabot keupeul anu ieu mah masih kénéh tacan mahabu sumebarna, tapi tacan tangtu dina waktu kahareupna mah. Sataun atawa dua taun kahareupna mah bisa waé jadi gaganti hénpon biasa. Anu ayeuna mah maraké hénpon biasa, taun hareup mah diganti jadi hénpon pinter.

Hénpon pinter anu ayeuna mahal téh bisa waé kusabab beuki loba barangna, ka hareupna mah beuki murah. Lamun geus murah mah bisa kabeuli ku unggal jalma anu merlukeun (najan henteu merlukeun ogé osok aya waé anu maksakeun meuli).

Mahabuna parabot keupeul anu beuki canggih ieu, bisa jadi mangrupakeun hiji kasempetan anu alus. Pikeun anu taliti dina nengetan unggal kasempetan anu aya, bisa dijadikeun jalan néangan geusan usaha atawa bisnis. Bisnis atawa usaha dina widang parabot keupeul bakal nonggérak upluk-aplak.

Hayang ngamangpaatkeun kasempetan ieu…?

4 thoughts on “Parabot Keupeul (Handheld Device) dina Kahirupan Jalma Ayeuna

  1. Tos lami yeuh tara nganjang kadieu.

    Leres pisan, ayeuna mah tos dianggap kebutuhan pokok parabot keupeul teh. Sagala aya. Meureunan engke bakal aya AC atanapi kulkasna dina nu kitu teh :mrgreen:

    Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s