Kokoplahu Bulan Purnama (Supermoon)


Kokoplahu Supermoon?

Dina peuting tadi kabeneran aya kajadian kokoplahu. Cahya panonpoé anu sakuduna nepi ka bulan kahalangan ku alam dunya (bumi). Ngan aya hal anu ngabédakeun reujeung kokoplahu biasa. Dina peuting tadina mah kokoplahuna disebutna téh kokoplahu supermoon atawa kokoplahu bulan purnama. Kabeneran kajadian kokoplahuna dina waktu bulan purnama katut leuwihna téh kabeneran ogé bulan téh cicingna eukeur dina tempat anu pangdeukeutna reujeung bumi.

Bulan satutasna kokoplahu bulan purnama

Ieu kajadian téh arang langka. Cenah mah kajadianana téh bisa sapuluh taun sakali. Bulan purnama katempona leuwih gedé tibatan bulan purnama lianna dina sataun ayeuna. Kajadian kokoplahuna ogé ngan sakeudeung, kurang leuwih opat jam-an. Kokoplahu sabenerna mah dimimitian ti jam 3 burit waktu Indonesia bagéan Kulon. Sedengkeun tungtungna dina jam 8 peuting leuwih 19 menit-an.

Mikawanoh Tablét


Tablét?

Tablét di dieu mah lain tablét anu wujudna obat anu bisa dibeuli di warung. Tablét anu dimaksud di dieu mah mangrupakeun ngaran pikeun hiji jinis kompiuter. Tablét atawa bisa disebut ogé kompiuter tablét mangrupakeun hiji jinis kompiuter anu bisa dibabawa ka mamana (bisa dijingjing), anu wangunanana leuwih gedé tibatan hénpon atawa PDA. Cara ngagunakeun atawa cara makéna ieu kompiuter mah ngaliwatan layar ku jalan dicabak henteu maké kibor (keyboard). Pikeun gaganti kibor, biasana mah osok aya kibor implengan dina layarna. Pikeun nyabak layarna bisa maké ramo leungeun, bisa oge make stailus (stylus: rupana siga pulpen ngan euweuh mangsian).

Sanajan kalolobaanana maké layar monitor pikeun interaksi antara anu maké reujeung kompiuter tablétna, tapi henteu diwawatesanan kudu kitu. Kompiuter tablét biasana mah miboga cocolok USB pikeun narima input ti anu maké anu mangrupa kibor. Kadang aya ogé tablét anu nerapkeun kibor anu bisa digésér, atawa kibor anu diteundeun dina layar kadua (dina hiji tablét aya dua layar).

Wujud tablet iPad kaluaran Apple

Sajarahna tablét dimimitian ku jieunan Alan Kay anu dingaranan Dynabook dina taun 1968. Dynabook mangrupakeun alat elektronik anu bisa dibabawa ka mamana anu masih kénéh dina wangunanan réka-réka. Tablét anu sabenerna mah kaluar dina taun 2000-an anu dijieun ku Microsoft anu dingaranan Micosoft Tablet PC. Ngan kompiuter jinis ieu masih kurang ditarima ku pasar, Microsoft teu bisa ngajual tablét kalawan loba. Kompiuter tablét kakara sumebar atawa mabahu waktu Apple ngaluarkeun kompiuter tablét anu dingaranan iPad dina taun 2010. Kompiuter tablét iPad mah langsung loba anu meuli.

Kamonésan kompiuter tablét salian ti miboga kamampuhan sakumaha kompiuter biasa, ditambah ogé ku kamampuhan tambahan diantarana nyambung ka internét maké jaringan teu maké kabel, bisa dipaké nelepon, pituduh GPS, bisa dipaké moto jeung ngarékam pideo, beuratna hampang (kurang leuwih sakilo nepikeun ka sakilo satengah) kalawan umur batréna bisa nepikeun ka sapuluh jam. Kusabab kitu, kamampuhan tablét téh bisa disebutkeun jadi cukang antara laptop reujeung hénpon pinter.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)