Perda Basa Sunda, Aturan Ngagunakeun Basa Sunda Unggal Poé Rebo


Peraturan Daérah (Perda) ngeunaan Basa Sunda geus ditegeskeun jadi aturan anu tetep ngaliwatan sidang Paripurna di Gedong DPRD Kota Bandung dina poé Senén pin 28 Mei 2012. Nurutkeun ieu aturan, dina unggal poé Rebo warga masarakat dayeuh Bandung naha arék masarakat biasa atawa gegedén dikudukeun maké Basa Sunda. Di sakola ogé pangajaran Basa Sunda kudu diajarkeun deui. Kitu sabagéan eusi Perda-na.

Ieu Perda téh miboga tujuan pikeun nyegah tumpurna Basa Sunda ku jalan dipaké deui dina kahirupan sapopoé sanajan dikudukeunana dina poé Rebo wungkul. Sanajan geus diasupkeun aturanana kana Perda, lain hartina masarakat anu henteu ngagunakeun Basa Sunda bakal meunang hukuman. Da dina aturan ieu taya hukuma pikeun masarakat anu henteu nurut kana ieu Perda. Ngagunakeun Basa Sunda mah tanggung jawab masarakat hususna urang Bandung salaku urang Sunda. Kitu nurutkeun salasahiji warta dina loka Tribun Jabar.

(Gambar meunang nginjeum ti http://jabar.tribunnews.com/)

Notes Gadget, Pakakas Nyatet Catetan Basajan dina Desktop Gadget


Notes Gadget mangrupakeun hiji pakakas atawa aplikasi anu bisa digunakeun pikeun nyatet catetan anu basajan. Ieu pakakas paranti nyatet téh sarua waé jeung Sticky Notes biasa bawaanana Windows. Ngan anu ngabédakeunana téh Sticky Notes anu ieu mah bisa diteundeun dina layar monitor palebah sisi (sidebar) paranti neundeunan Gadget. Jadi, Sticky Notes ieu mah henteu diteundeun dina Tray Icon atawa Taskbar.

Sticky Notes

Salian ti éta, Sticky Notes anu ieu mah lamun loba lambaranana anu ditumpuk. Ngan ukur hiji lambaran anu bisa ditempo. Lamun lambaranana leuwih ti hiji, henteu bisa dijajarkeun. Pikeun pindah ka lambaran anu séjén téh kudu pindah ka lambaran saterusna atawa saméméhna heula. Pilihan jinis aksarana leuwih saeutik, ngan ukur aya tilu pilihan.

Sakumaha ngaranna, Notes Gadget diteundeun dina lebah sidebar anu bisa ditempo dina layar anu leur kosong (dina modeu déstop). Cicingna (tempatna) moal robah-robah ka mamana lamun henteu dipaksa robah. Pon kitu deui gedéna. Ngan aya dua ukuran, leutik jeung rada gedé (sakumaha ukuran gadgét séjénna).

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngundeur ti alamat http://cdn.ithinkdiff.com/wp-content/uploads/Notes.gadget.