Mikawanoh Android


Naon atuh Android téh? Ceuk gampangna mah Android téh mangrupakeun sistem operasi anu dumasar kana Linux kalawan dipaké dina hénpon. Ieu sistem operasi téh dimekarkeun ku Google. Aya hiji kapinunjulan anu aya dina Android ieu, sanajan Google aktip ngokolakeun ieu sistem operasi tapi Android mah henteu daékeun dijual ku Google ka anu hayang makéna. Google ngahempékkeun ka saha waé anu arék maké Android pikeun diteundeun dina hénpon jieunanana. Tukang atawa pausahaan anu nyieun hénpon Android henteu kudu meuli atawa mayar ka Google. Tujuan utama ayana Android téh nyaéta pikeun ngadalikeun atawa ngokolakeun hénpon anu kaasup jinis hénpon pinter (smartphone). Sanajan kitu, kanyataanana aya ogé Android anu dipasang dina Google TV, Tablét jeung sajabana anu taya pakaitna reujeung hénpon.

Sabenerna mah lain ngan ukur Google anu ngararancang jeung ngamekarkeun Android téh. Loba pausahaan séjénna anu ngarojong kana lengkah Google kana ngawangun Android. Google katut pausahaan séjénna nyieun hiji kumpulan anu tujuanana pikeun ngawangun Android. Ieu kumpulan téh disebutkan Open handset Alliance (OHA) anu ngawengku sababaraha pausahaan hardware, software jeung telekomunikasi. Salian ti Google mah cenah miboga tujuan pikeun bisnis, nyaéta néangan duit tina ngamekarkeun Android téh ku jalan ngajual hénponna, jasana atawa aplikasi anu jalan dina Androidna.

Logo Android

Kusabab Google jadi kokojo dina ngawangun Android, loba layanan Google anu diasupkeun kana Android jadi stélan dasar. Diantarana waé layanan surélék Gmail, Google Calendar, Google Maps katut teu tinggaleun panyungi internét Google Web search. Ditambah ogé Google dijadikeun lambaran utama penyungsi internétna. Ngan kusabab Android mah bisa diubah-ubah, éta stélan téh bisa dirobah gumantung kahayang anu makéna atawa anu nyebarkeunana.