Pleus 20, 20 Urang Anu Nuturkeun


Pleus 20

Aya deui anu anyar. Dina poe kamari 23 Méi aya deui wawaran yén blog téh geus meunang Pleus 20 (+20) anu nuduhkeun jumlah anu nuturkeun kana ieu blog téh geus nepi kana 20 urang. Geningan kitu nya…. Nuhun pisan ka sadayana anu parantos kersa nuturkeun ieu blog.