Randa Béngsrat


Naha bet nyaritakeun randa béngsrat sagala? Ieu mah pédah waé aya anu nanyakeun, naon hartina ari kecap rangkepan randa béngsrat? Anu apal mah randa béngsrat téh wanoja anu jadi randa tapi tacan lila nikahna. Kakara ogé nikah geus pipirakan deui. Kitu kurang leuwihna mah.

Lagu Randa Bengsrat

Lamun hayang leuwih jauh ngeunaan naon hartina randa béngsrat, bisa ditelekan dina rumpaka lagu Randa Béngsrat anu kabeneran kapanggih di loka FREE DOWNLOAD MP3 lambaran Pop Sunda Baheula.

Wilujeng nengetan waé naon hartina….

Isuk-isuk panganténan
Pabeubeurang pepegatan
Pangantén istri dipirak
Katelahna randa béngsrat

Aki-aki panganténan
Kawin beurang soré pegat
Si nini nyorangan deui
Nu kieu mah nini béngsrat

(Pat-lumpat) Kuda lumpat hésé malik
(Srat-béngsrat) Randa béngsrat gedé milik
(Pat-lumpat) Kuda lumpat rada muter
(Srat-béngsrat) Randa béngsrat pada ngincer

Budak ngora panganténan
Kawin kilat terus pegat
Geus pegat kapéngpéongan
Mun nu kieu koboy béngsrat

Saung di Kebon