Photoscape, Pakakas Pikeun Ngokolakeun Poto


Photoscape mangrupakeun hiji pakakas haratis anu gunana pikeun ngokolakeun poto saperti ngarobah poto, nempoan poto, ngahijikeun sababaraha poto ngajadi hiji atawa jadi poto anu robah-robah (animasi), nyitak poto, ngaguntingan poto jadi sababaraha bagéan, ngarobah ngaran payil poto, jeung kamonésan pikeun ngokolakeun poto séjénna.

Jandela poko Photoscape

Kamonésan-kamonésan anu aya dina pakakas Photoscape ieu diantarana:

 1. Viewer: Paranti nempoan poto dina map atawa diréktori, nyieun slideshow.
 2. Editor: ngarobah ukuran, ngatur cahaya jeung warna, memener cahaya tukang (backlight correction), wengku poto (frame), nambah tulisan, ngagambar, motong poto, jeung nu séjénna.
 3. Batch editor: ngarobah sababaraha poto sakaligus.
 4. Page: Ngumpulkeun sababaraha poto kana hiji lambaran pikeun dijieun hiji poto.
 5. Combine: Ngahijikeun poto kalawan ngajajar (ka gigir atawa ka luhur) jadi hiji poto.
 6. Animated GIF: Nyieun poto anu robah (gerak) tina sababaraha siki poto.
 7. Print: nyitak poto printer.
 8. Splitter: motong-motong poto jadi sababaraha bagéan.
 9. Screen Capture: Nangkep gambar tina layar monitor terus diteundeun kana wangunan payil.
 10. Color Picker: ngagedekeun tetempoan gambar, néangan jeung nyokot warna.
 11. Rename: Ngarobah ngaran payil poto kana sakumpulan poto.
 12. Raw Converter: ngarobah wangunan poto tina RAW kana JPG.
 13. Paper Print: Nyitak lambaran anu diwangun ku garis, grapik jeung kalénder.
 14. Face Search: Néangan pamenteu anu sarua ti internét.

Pikeun anu mikabutuh kana ieu pakakas, bisa ngalongok ka loka http://www.photoscape.org/ps/main/index.php

Kebon Cikur


Bonténg Ngalawan Kadu


Teu kabayang kumaha jadina lamun bonténg ngalawan kadu. Uyuhan waé bonténg daékeun ngalawan kadu. Da lamun nilik kana kaayaan mah pamohalan meunangna lamun bonténg ngalawan kadu. Nilik luaranana, bonténn mah rangu. Sedengkeun ari kadu apanan sakitu ranggéténgna ku cucuk anu teuas. Jadi, lamun bonténg ngalawan kadu téh sigana mah bonténg bakal ngalaman tatu anu kacida rohakana.

Rahayat leutik lamun kudu ngalawan jalma jegud atawa jalma anu miboga kalungguhan, bisa tumiba kana kaayaan ieu. Rahayat leutik bisa diibaratkeun kana bonténg. Sedengkeun jalma anu miboga kalungguhan bisa diibaratkeun kana kadu. Rahayat leutik mah moal meunang lamun kudu ngalawan jalma jegud. Arék dina widang nanaon ogé, susah meunangna rahayat leutik mah. Naha arék dina widang pulitik, widang ékonomi, widang hukum jeung widang séjénna, rahayat leutik mah lolobana katindes ku jalma jegud atawa jalma anu miboga kalungguhan.

Bonteng jeung kadu

Lamun nempo kaayaan, rahayat leutik mah teu bisa ngalawan ka jalma anu miboga kalungguhan. Da dina ngalawanna ogé geus jelas bakal éléhna téh. Anu bisa dipilampah téh paling ogé ngan ukur ngajerit maratan langit dina jero haté. Komo da kahirupan ayeuna mah anu diniléy téh kalungguhan, beungharna jeung jegudna jalma. Umumna jalma dihargaan kusabab miboga harta anu loba jeung kalungguhan anu luhur. Najan ajén dirina taya nanaonna, ari hartana loba mah pada mihormat.

Kualatan kitu, tibatan ngalawan tapi matak cilaka, mending cicing supaya aman jeung henteu ngagunasika.