HJ-Split, Pakakas Paranti Motong Jeung Nyambungkeun Payil


HJ-Split mangrupakeun hiji pakakas/program anu bisa dipaké pikeun motong-motong payil anu ukuranana gedé. Payil anu gedé bisa dipotong-potong ngajadi sababaraha payil anu ukuranana leuwih leutik. Pakakas ieu bisa dijalankeun dina sababarah rupa Sistem Operasi diantarana waé dina Windows. HJ Split for Windows bisa dijalankeun dina Sistem Operasi Windows, naha arék anu edisi 32-bit atawa 64-bit.

Jandela HJ-Split

Dina motong-motong payilna, HJ-Split sanggupeun ngokolakeun payil anu ukuranana leuwih ti 100 GB. Salian ti motong-motong payil ogé, hasil motonganana bisa dihijikeun deui maké ieu pakakas kalawan gampang. Kamonésan HJ-Split séjénna, nyaéta bisa nyieun ceksam MD5 payil jeung ngabandingkeun payil. Terus ogé dina ngajalankeun ieu pakakas, teu kudu dipasang ku jalan di-instal. Pikeun ngajalankeunana, kari ngajalankeun (neken dua kali) payil hjsplit.exe anu meunang ngaguarkeun tina gémbolan hjsplit.zip. Kusabab kitu, ieu pakakas bisa dijalankeun tina naon waé, naha arék tina plésdis, sidi (CD) atawa dipidi (DVD).

Pakakas HJ-Split kacida mangpaatna dina mular-malér atawa ngirim payil anu ukuranana gedé. Lamun ngirim payil anu ukuranana gedé ngaliwatan sérélék, biasana mah teu bisa kusabab ngaleuwihan tina wawates anu ditangtukeun ku anu nyadiakeun éta sérélék. Lamun manggihan ieu kaayaan, éta payil anu arék dikirim bisa dipotong-potong jadi sababaraha bagéan, terus dikirim hiji-hiji. Sanggeus dikirim, pikeun ngahijikeunana deui kari maké HJ-Split pikeun ngahijikeunana deui éta payil.

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngajugjugan alamat loka http://www.hjsplit.org/.