Éndahna Hirup Lamun Siga Katumbiri


Mangsa keur sakola kénéh mah, aya babaturan anu nyebutkeun yén lamun di dunya ieu euweuh jalma anu baragajul, moal ramé. Kitu cenah. Lamun jalma-jalma anu hirup di dunya ieu sarua kabéh, sawarna sarupa, moal ramé saperti ayeuna. Da raména kahirupan jalma di dunya ieu kusabab lobana rupa katut warna dina kahirupanana. Dina ieu hal lain perkara baragajul atawa henteuna kahirupan jalma, tapi dina benerna kahirupan jalma-jalma, ogé pasti aya warna-warnana. Moal aya anu sarupa sarimbagan dina kahirupanana.

Katumbiri

Najan aya dina jalan anu satujuan sajurusan, angger waé pasti aya hal-hal anu ngabédakeun antara hiji jalma reujeung jalma séjénna. Salasahiji contona, dina hal pangaboga. Unggal jalma miboga pangaboga anu béda-béda. Aya anu pangabogana loba, aya anu saeutik aya anu rada loba. Ka dituna aya istilah beunghar jeung henteu beunghar (miskin). Ayana golongan jalma beunghar jeung miskin téh jadi warnana kahirupan. Lamun jalma sarua waé moal aya istilah beunghar jeung henteu beunghar. Anu beunghar kudu mulangtarima ka jalma anu henteu beunghar kusabab moal bisa disebut jalma beunghar lamun euweuh jalma anu henteu beunghar.

Dina perkara séjénna ogé sarua. Aya (loba) hal-hal anu jadi pangbébéda antara hiji jalma reujeung jalma séjénna. Kaasup dina hal-hal anu leutik jeung teu kaharti, bisa aya anu ngabédakeun. Dina carana ngomong, carana leumpang, jeung anu séjénna.

Ngan anu tetep kudu dicatet mah éta pangbébéda téh teu kudu jadi halangan dina ngajalankeun kahirupan kalawan sauyunan. Sapanjang hal anu béda téh lain intina atawa sarina, teu kudu jadi pacogrégan jeung pacéngkadan. Teu kudu jadi mumusuhan kusabab béda saeutik.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s