Saméméh Milih Kompiuter Léptop (Laptop)


Danget ayeuna mah anu ngaranna léptop téh beuki mahabu, ampir nyaruaan kana kompiuter déstop. Beuki loba anu mikaresep jeung merlukeun léptop anu dipaké pikeun gawé katut kaperluan séjénna, ngagentian kompiuter déstop. Hal ieu téh kusabab pangabisa kompiuter léptop anu geus ampir sarua reujeung kompiuter déstop biasa, ditambah deui ku bisa dibabawa ka mamana kalawan gampang. Ayeuna mah kompiuter léptop dirarancang jeung dijieun pikeun bisa ngagentian kompiuter déstop. Kusabab kitu, geus teu jamanna deui kudu milih kompiuter déstop pikeun marengan pagawéan atawa kaperluan séjénna. Dina milih kompiuter léptop aya sababaraha hal anu kudu dititénan saméméhna.

Kompiuter leptop
  1. Ukuran jeung beuratna. Dina milih kompiuter léptop, anu ngaranna ukuran jeung beurat téh kacida pentingna. Ukuran léptop biasana mangaruhan kana kamonésan katut komponén anu aya di jerona. Ukuran anu leuwih leutik saperti nétbuk, miboga kamampuhan anu diwatesan ku ukuran saperti euweuhna drive sidi/dipidi (CD/DVD). Kamampuhanana ogé kurang pisan lamun dibandingkeun reujeung kompiuter déstop. Léptop anu rada gedé jeung rada ampeg, miboga kamampuhan anu ampir nyaruaan kana kamampuhan kompiuter déstop. Pilih ukuran jeung beurat anu cocog.
  2. Prosesorna. Prosesor kompiuter léptop mah biasana leuwih alon tibatan prosesor kompiuter léptop. Jinis kamampuhan prosesor anu aya dina léptop dumasar kana ukuran jeung mangpaat léptopna. Kamampuan prosesor léptop biasana mah mangaruhan kana kakuatan atawa umur batréna. Kusabab kitu pariksa jinis prosesor katut kamampuhan (gancangna) prosesor anu diterapkeun dina léptop.
  3. Mémorina. Kompiuter léptop miboga diwatesanan ku jumlah mémori. Tempat nancebkeun mémorina ngan saeutik. Kusabab kitu, pariksa heula jumlah slot mémori anu disadiakeunana katut kapasitas mémori panggedéna anu bisa diselapkeun kana léptop. Naha aya slot anu disésakeun pikeun nambahan mémori atawa henteu.
  4. Layar jeung pidio. Pidio dina kompiuter léptop mangrupa display (layar) reujeung prosesor pidio. Display ditangtukeun ku ukuran katut résolusina. Layar anu leuwih gedé miboga resolusi anu leuwih gedé ogé. Tapi bakal mangaruhan kana gampangna mamawa (bakal leuwih beurat). Layar anu panjang ka sisi (wide screen) geus jadi standar pikeun kompiuter léptop ayeuna. Kamampuhan pidio kompiuter léptop dina hal grapik 3D jeung muter pidio kualitas alus dipangaruhan ku prosesor grapikna.
  5. Drive-na. Drive mangaruhan kana gedéna kapasitas tempat neundeun data jeung program dina kompiuter. Drive mangrupa hardis jeung drive sidi/dipidi. Hardis mah geus biasa ayana dina unggal kompiuter. Anu ngabédakeun téh gedé kapasitasna. Leuwih gedé kapasitasna, leuwih alus. Salian ti kapasitas anu gedé, kudu ditempo ogé gancangna muter éta hardis (RPM). Leuwih gancang leuwih alus. Salian ti hardis, ogé ayana drive sidi/dipidi leuwih alus. Drive dipidi anu ngarojong lapisan ganda (dual layer) leuwih alus.
  6. Pakakas jaringanana. Kamampuhan pikeun nyambung ka jaringan geus jadi standar pikeun léptop jaman ayeuna. Biasana, pakakas anu diayakeun téh Fast Ethernet jeung WiFi. Standar WiFi sahanteuna téh standar 802.11b/g. Tambahan modem pikeun nyambung kana jaringan leuwih lega, jadi pilihan tambahan.
  7. Umur batré. Umur batré anu aya dina kompiuter léptop mangaruhan kana lilana maké kompiuter. Leuwih lila umurna, leuwih alus, supaya bisa dipaké rada lila sanajan henteu nyambung kana colokan listrik. Téangan kompiuter léptop anu miboga umur batré sahanteuna 2 jam pikeun dipaké normal. Ulah nepikeun ka kurang ti sakitu.
  8. Garansi. Kompiuter léptop mah leuwih gampang ruksak kusabab gampangna dibabawa. Nalika milih kompiuter léptop, pilih kompiuter léptop anu méré garansi langsung ti pabrikna sakurang-kurangna sataun lilana. Malahan mah lamun kompiuter léptop anu dipakéna kalawan digeder terus-terusan, leuwih hadé deui lamun miboga garansi nepikeun ka tilu taun.

(Dicutat ti kalawan diropea ti http://compreviews.about.com)