Basa Sunda di Wikipédia


Wikipédia téh mangrupakeun kumpulan rupa-rupa daluang, élmu panimu jeung sagala catetan anu perlu dipikanyaho ku jalma loba anu asalna ti saban madhab (ti sakuriling dunya). Kumpulan rupa-rupa tulisan ieu dikumpulkeun dina wangunan hiji loka anu ngaranna atawa alamatna wikipedia.org. Jalma-jalma arék saha waé bisa ilubiung kana ngokolakeun tulisan dina ieu loka, dina harti ngiluan ngarempegan tulisan ku jalan ngasupkeun tulisan anu luyu ka ieu loka. Kusabab ieu loka téh ambahanana sakuliah dunya, atuh rupa-rupa basa aya di ieu loka. Ti mimiti basa anu jadi basa hiji nagara nepikeun ka basa wewengkon.

Kumaha atuh ari Basa Sunda? Naha geus asup ka Wikipédia?

Wikipedia dina Basa Sunda

Ngeunaan Basa Sunda di Wikipédia, geus loba anu asup kana loka ieu. Loba tulisan anu geus aya dina loka Wikipédia, naha tulisan asli beubeunanganana urang Sunda atawa meunang narjamahkeun tina basa séjén. Najan nurutkeun itung-itungan mah geus loba, tapi lamun dibandingkeun reujeung jumlah total tulisan anu geus aya dina Wikipédia, jumlah éta téh kacida saeutikna. Atuh ka singsaha waé anu hayang nembrakeun yén urang Sunda téh teu katinggaleun jaman, urang Sunda téh bisa ngigelan jaman, hayu urang ilubiung ku jalan medalkeun tulisan atawa narjamahkeun tulisan anu geus aya tina basa séjén kana Basa Sunda anu aya di Wikipédia.

Pikeun bisa ilubiung di Wikipédia Basa Sunda, langsung waé longok alamat loka http://su.wikipedia.org/. Terus nyieun aku atawa asup log lamun geus miboga akun Wikipédia. Lamun geus miboga akun Wikipédia, bisa medalkeun tulisan katut narjamahkeun tulisan anu geus aya.

One thought on “Basa Sunda di Wikipédia

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s