Borangan jeung Dibabarkeun dina Waktu Beurang


Borangan. Hiji kecap anu nuduhkeun pikeun budak (jalma) anu sieunan. Sieunna téh utamana ku mahluk anu teu katempo (jurig jeung dedemit) atawa sieun lamun kudu ngaliwat ka tempat anu pikasieuneun (tempat anu sanget) jeung poék (kusabab dina waktu peuting). Budak atawa jalma anu borangan mah biasana embungeun lamun kudu ngaliwatan ka hiji tempat anu suni jeung geueuman, atawa lamun kudu ngulampreng dina waktu peuting anu poék. Kituna téh lamun ngalakukeunana sorangan. Lamun aya batur mah henteu sieun da pédah aya batur.

Kumaha lamun anu ngabaturanana téh sarua ogé borangan? Nya kumaha kaayaanana. Bisa jadi jadi henteu borangan atawa angger waé borangan. Lamun pada-pada ngandelkeun mah biasana osok jadi beuki borangan dan osok jadi silih singsieunan.

Borangan lamun kudu ngaliwat ka tempat anu sanget, poek jeung geueuman

Borangan, biasana mah osok dipakaitkeun reujeung dibabarkeunana éta budak (jalma). Lamun hiji budak (jalma) dibabarkeunana dina waktu pabeubeurang, biasana mah borangan. Sedengkeun lamun dibabarkeunana dina waktu peuting mah, tara borangan. Matak, lamun nempo atawa manggihan budak anu borangan téh, osok ditanyakeun mangsa dibabarkeunana. Naha dibabarkeunana téh pabeubeurang atawa ti peuting. Lamun kabeneran dibabarkeunana pabeubeurang, disebutkan téh pantesan da cocog.

Atuh lamun kitu mah borangan téh aya pakaitna reujeung waktu beurang. Borangan, sigana mah asal kecapna beurangan, anu miboga harti sieun ku peuting (sieun ku kaayaan anu poék). Komo lamun peuting téh malem Jumaah….