FastStone Image Viewer, Pakakas Pikeun Ngokolakeun Poto


FastStone Image Viewer mangrupakeun hiji pakakas atawa program anu digunakeun pikeun ngokolakeun poto. Ieu pakakas miboga mangpaat pikeun nempoan poto, ngarobah poto katut mindahkeun wangunan poto ti hiji wangunan kana wangunan séjénna. Loba kamonésan anu aya dina ieu pakakas, diantarana waé bisa nempoan poto, ngatur poto, nyaruakeun poto, miceun red-eye tina poto, motong poto, ngarobah ukuran poto (ngaleutikan poto jeung ngagedéanana), katut ngatur warnana. Dina waktu pidangan layar pinuh, bisa sakaligus nempoan inpo ngeunaan poto (EXIF information), maluruh tetempoan poto katut pangabisa séjénna ngaliwatan tulbar (toolbar anu ngahaja disumputkeun di unggal sisi layar). Ieu tulbar bakal kaluar waktu mouse dipindahkeun ka unggal sisi layar. Kamonésan séjénna, ieu pakakas bis muter poto-poto (slideshow) kalawan maké rupa-rupa pidangan/ancoan transisi unggal poto anu béda-béda.

Pidangan jandela FastStone Image Viewer

Ieu pakakas ngarojong rupa-rupa wangunan (pormat) poto anu aya saperti BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, PSD, EPS, TIFF, WMF, ICO jeung TGA. Ditambah ogé bisa maca wangunan poto langsung tina kaméra saperti CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF, SRF, ARW, SR2, RW2 jeung DNG.

  1. Loba kamonésan anu disadiakeun dina ieu program, diantarana waé:
  2. Panyungsi katut pamidangan poto dina wangunan anu nyarupaan kana Windows Explorer.
  3. Ngarojong rupa-rupa wangunan pormat poto.
  4. Ancoan poto layar pinuh anu dirojong ku paranti ngagedékeun poto (zoom).
  5. Ayana paranti ngarobah poto anu alus: ngarobah ukuran, muter atawa malikeun poto, motong poto, nyékasan atawa ngarumeukan poto, ngatur cahya katut warna.

Jeung loba deui kamonésan séjénna. Pikeun anu hayang mikanyaho kamonésan séjénna bisa ngalongok ka loka http://www.faststone.org. Sakalian lamun hayang nyobaan, bisa langsung ngundeur ti éta loka. Ieu pakakas téh bisa diundeur kalawan haratis lamun dipakéna ku sorangan, lain pikeun kapentingan bisnis.

Naék Kelas jeung Roko


Dina mangsa nyanghareupan samen, osok dibagi rapot heula. Kacida bagjana lamun nempo rapot anu mertelakeun yén bisa naék kelas, henteu ngendog di kelas anu sarua. Bagja jeung resep kusabab naék kelas. Komo lamun nempo niléy rapot anu angkana aralus. Beuki nambah deui gumbirana, najan henteu meunang réngking hiji ogé. Lamun réngking hiji? Pasti éta mah leuwih-leuwih deui gumbirana.

Roko

Pikeun nembrakeun rasa gumbira éta biasana mah dina waktuna mapag samen téh osok barangbéré ka guru. Barangbéréna biasana mah ku mangrupa roko. Dina mapag samen, kolot budak anu naék kelas téh osok ngahaja méré roko ka guru kelasna. Rokona mah biasana sabungkus, henteu loba-loba teuing. Nya itung-itung mulangtarima, najan henteu loba jeung siga anu taya hartina. Salian ti roko mah, sigana jarang, teuing teu apal. Da kolot kumaha kolot budak biasana mah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.okezone.com/)

Samsung Galaxy S III, Anu Ditunggu-tunggu téh Ahirna Datang


Pikeun anu kacida mikaresep jeung anu kagémbang ku canggihna atawa kamonésan anu aya dina hénpon Samsung kulawarga Galaxy entragan anyar nyaéta Samsung Galaxy S III, datangna hénpon entragan anyar ieu kacida dianti-antina. Komo deui mangsa ayana warta anu nyebutkeun yén datangna éta hénpon téh moal lila deui. Loba anu nyebutkeun éta hénpon téh miboga kamampuhan anu leuwih alus tibatan hénpon entragan saméméhna, Samsung Galaxy S II. Kamampuhan anu disababkeun ku prosesor anu dipakéna katut layarna anu leuwih alus.

Ahirna mah, mangsa anu ditunggu-tunggu téh datang ogé. Dina poé Jumaah ping 4 Mei 2012, kalawan maké tempat di London, éta hénpon Samsung téh bener-bener dipedalkeun. Hénpon Samsung Galaxy S III di bekelan prosesor anyar kaluaran Samsung anu dingaranan Samsung Exynos 4212 quad-core, kalawan layarna maké layar jinis Super AMOLED HD anu miboga ukuran 4,8 inci. Ditambah ku kaméra anu miboga résolusi 8 MP, batu batréna ogé lumayan gedé 2100 mAh.

Rupa Samsung Galaxy S III

Ceuk katerangan dina loka husus ngeunaan Samsung Galaxy S III anu miboga alamat di http://www.samsung.com/global/galaxys3/index.html, ieu hénpon téh dijieun pikeun jalma diinspirasian ku alam (designed for humans inspired by nature). Teu anéh lamun ieu hénpon téh miboga kamonésan anu bisa ngaogo anu makéna. Hénpon ieu bisa apal kana beungeut anu makéna katut sorana.

Salasahiji kamonésanana, S Voice, ieu hénpon bisa ngadéngé sora anu makéna pikeun nyetél lagu, ngirim pésen atawa surélék, ngahurungkeun kaméra jeung ngokolakeun jadwal. Kamonésan Smart Stay kacida mangpaatna pikeun ngajaga hurungna layar supaya henteu pindah kana modeu sayaga. Kamonésan ieu bisa apal kana panon anu makéna. Sapanjang panon anu makéna melong kana layar, layarna moal pareum kusabab pindah kana modeu sayaga.

Salian ti kamonésan tadi, masih kénéh loba kamonésan séjénna. Leuwih lengkepna, bisa ngalongok ka loka http://www.samsung.com/global/galaxys3/index.html.

(Gambar meunang nginjeum ti Samsung Galaxy S III)