Diajar WordPress (3): Manco, Pilih Widang atawa Hal (Topik) Anu Bakal Dikali Kalawan Anteb


Lamun geus wanoh ka dasbor, waktuna ngamimitian mikiran rupa atawa jinis eusi blog anu baris dijieun jeung dipedalkeun. Sanajan geus biasa atawa geus lila miboga blog katut remen ngeusianana, ieu mangrupakeun kasempetan anu alus pikeun memener perkara anu jadi tujuan blog anu dijieun.

Loba pisan wanda jeung jinis blog anu aya di WordPress.com ti mimiti anu basajan nepikeun ka anu reumbeuy ku sagala rupa. Ngan kalolobaan blog anu alus atawa anu hasil, sakumaha anu diasupkeun kana lambaran Freshly Pressed, miboga rupa katut warna (theme) anu jelas jeung nyieun eusi (tulisan) pikeun pamiarsa anu husus ogé. Pon kitu deui lamun katarik kana naon anu dipikaresep ku sagolongan jalma supaya jadi pamiarsa blog, aya alusna pikeun nurutan blog anu geus suksés (jadi jelema).

Manco

Terus, kumaha atuh carana supaya bisa manco kana anu arek dipigawe? Aya opat pananya anu kudu dijawab pikeun dijadikeun bantuan supaya bisa manco.

  1. Naon tujuanana? Naha ngan ukur pikeun nyatet catetan pakanci? Pikeun babagi panyumanget? Pikeun méré inpo atawa pikeun hiburan?
  2. Topik naon anu dipikaresep? Naha ngeunaan téhnologi? Pakanci? Budaya atawa politik.
  3. Miboga lalakon naon? Salaku naon atawa salaku saha? Naha nyieun blog téh salaku tukang ngararancang gambar desain? Tukang masak?
  4. Saha pamiarsa tujuanana? Anu mikaresep kadaharan? Atawa anu mikaresep kana pakéan?

Pikeun inpo leuwih lengkep, bisa ngalongok ka loka http://learn.wordpress.com/get-focused/.