Diajar WordPress (2): Ngajajah Unggal anu Aya dina Dasbor


Sanggeus daptar blog, waktuna ngimimitian pikeun ngajajah dasbor, panél kadali di paranti medalkeun tulisan, ngokolakeun pairan, ngarobah pintonan katut panataan séjénna. Dasbor bisa disebut dapurna pikeun hiji blog, anu ngan ukur bisa diasupan ku anu boga blog. Sedengkeun ari tepasna mah mangrupakeun tempat anu bisa ditempoan ku anu lian. Anu boga blog, bisa nempoan duanana (tepas jeung dapurna).

Mangsa geus cunduk pikeun ngajajah unggal anu aya dina dasbor pikeun nyieun, ngarobah jeung ngatur eusi anu baris dipedalkeun dina blog. Dina waktu ngaaktipkeun akun blog, bakal langsung disampakeun layar pangwilujeng dina dasborna. Pikeun nempo pidangan atawa ancoan blogna (pidangan hareup atawa tepas), bisa neken judul blog anu aya di juru luhur kénca layar. Di tepas, bakal dipidangkeun pedalan anu judulna Hello world! anu ditambah ku wijet di sisi katuhuna. Pidangan ieu bisa diatur dina jero dasbor.

Ngajajah sagala hal anu aya dina dasbor

Sakali waktu asup ka jero dasbor blog WordPress, waktu nempoan tepas blog bakal diancokeun toolbar di luhur layar anu bisa digunakeun pikeun jalan gancang asup kana dasbor blog. Dina dasbor, di belah kénca, aya daptar pidangan (menu) anu bisa digunakeun pikeun ngatur blog katut ngariasna. Pikeun ngatur pidangan atawa ancoan blog, bisa asup kana menu Panataan > Umum (Settings > General) anu aya di lebah handap. Dina menu ieu bisa diatur judul blog katut tagline-na, ogé panataan séjénna. Ngeunaan ngatur ngeunaan anu sipatna pribadi atawa rusiah, bisa diatur dina menu Panataan > Pribadi (Settings > Privacy).

Sabarian nempoan pidangan anu aya dina dasbor, bisa sakalian diajar atawa mikanoh hal-hal anu aya dina dasbor.

(Gambar meunang nginjeum ti http://learn.wordpress.com/)