Mobil Butut


Inget mangsa keur nyaba anu jauh ti lembur singkur banjar karang pamidangan. Kabiasaan tara jauh ti lembur, ari pék kudu jauh. Karasa ngarumasna. Hayang balik waé lamun kongang mah. Sono ka lembur sorangan. Ngan kasono ka lembur téh rada kaubaran. Kabeneran anu sarua keur gawé téh kalolobaanana mah urang Sunda. Ditambah deui resep nyetél lagu Sunda samodél Mobil Butut. Jadi resep ogé kana lagu Mobil Butut. Nya tibatan euweuh bahan pikeun pangbeberah manah….

Pidio Lagu Mobil Butut

Mobil butut kaluaran baheula
Sajaman jeung bedil sundut harita
Ayeuna mah mobil butut geus jarang
Nambangan gé di kota gé geus dilarang
Dot do do lit brét
Klaksonna na tarompét
Karetna dipencét
Dot do lit dot do lit brét
Mobil butut majuna rarandegan
Knalpotna ngebul moékan jalan

Dut durut dut dut
Mobil maju na ngidul
mogok di jalan radiatorna ngebul
Kendékna turun nyiuk cai di solokan
Mobilna nginum jiga kebo dipandian
Mobil butut rék majuna didorong
Panumpangna turun titah milu ngadorong
Kendékna kuru persis jiga rorongkong
Mobil ngarongrong setoran gé loba kosong

(Gambar meunang nangkep ti youtube.com)