WordPress Pikeun dina Android


Pikeun anu ngagunakeun hénpon Android jeung miboga blog dina WordPress, aya inpo ngeunaan aplikasi WordPress pikeun dina hénpon Android. Aplikasi ieu ditujukeun pikeun mantuan anu miboga hénpon Android dina ngokolakeun blogna anu diteundeun dina pangladén wéb WordPress. Dina ngokolakeun blog anu diteundeun di WordPress, teu kudu susah-susah, kari ngagunakeun aplikasi WordPress for Android. Ayeuna geus aya pérsi 2.

Aplikasi ieu aya panambahan kamampuhan dibandingkeun reujeung pérsi saacanna. Panambahan anu katempo diantarana pidangan anu anyar, paranti ngokolakeun tulisan anu leuwih alus, geus bisa digunakeun tina tablét, jeung panambahan séjénna.

Pidangan anyar aya pakaitna reujeung Action Bar katut Dasbor. Sagala hal anu bisa dipigawé ditempatkeun di hiji tempat. Dasbor mangrupakeun pidangan utama anu disampakeun waktu aplikasi dijalankeun. Dina Dasbor disadiakeun sagala hal anu diperlukeun diantarana nyieun tulisan anyar atawa ngilikan statistik. Jumlah pairan anu acan disatujuan oge disadiakeun. Ditambahkeun ogé kenop ikeun nambahkeun poto atawa pidio anu bisa dicokot tina kamera anu aya dina hénpon. Sedengkeun ari Action Bar digunakeun pikeun pindah blog, nyegerkeun eusi blog atawa pindah ka Dasbor najan keur di mana waé ogé.

Pidangan Dasbor WordPress pikeun Android

Editor tulisan ogé aya anu panambahna. Disadiakeun toolbar paranti ngarobah-robah tulisan katut eusina. Aya panambah pikeun ngarobah tulisan anu leuwih rempeg, bisa nambahan panumbu, ngarobah judul, katerangan, nempatkeun katut ukuran gambar. Editor ogé bisa dirobah jadi saukuran layar. Salian ti éta masih kénéh aya panambah séjénna, anu tangtuna ogé pikeun ngagampangkeun dina ngokolakeun blog dina WordPress ngaliwatan hénpon Android.

Pikeun anu merlukeun ieu aplikasi, bisa néang ka Android Market.

(Gambar meunang nginjeum ti http://wpandroid.wordpress.com/)

4 thoughts on “WordPress Pikeun dina Android

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s