Anu Anyar dina WordPress téh Geningan Instant Post Feedback


Ancoan anyar nalika ngasupkeun/medalkeun tulisan di WordPress téh mangrupakeun kamonésan anyar anu disebutna Instant Post Feedback. Nurutkeun tulisan anu bisa dibaca di dieu, Instant Post Feedback mangrupakeun hasil panalungtikan anu dilakukeun ku tim WordPress ngeunaan kumaha, iraha jeung kunanon jalma-jalma medalkeun tulisanana, jeung naon anu biasana dipigawé sanggeusna medalkeun tulisan. Cenah, kalolobaanana mah sanggeus medalkeun tulisan téh, anu medalkeun tulisan langsung nempo kumaha ancoan tulisan katempona, mariksa jinisna reujeung ngabagi tulisan ngaliwatan jaringan sosial.

Ancoan Instant Post Feedback

Ahirna mah, jadi waé sanggeus medalkeun tulisan téh bakal langsung asup kana Instant Post Feedback, anu ngancokeun progress bar, sharing jeung tagging.

Progress bar nuduhkeun parobahan jumlah tulisan muru kana hiji tujuan atawa targét. Targét disetél unggal tikel lipet 5.

Sharing nuduhkeun sabaraha urang jalma anu dibere nyaho ngeunaan medalna ieu tulisan ngaliwatan jaringan sosial saperti pesbuk jeung twitter.

Tagging, nuduhkeun tag-tag anu dipaké dina tulisan kalawan ditambahan tag anu disarankeun pikeun ieu tulisan. Pikeun ngasupkeun tag anu disarankeun, kari teken waé tagna.

Pikeun ngahirupkeun jeung maéhan Instant Post Feedback bisa ngaliwatan Dashboard dina pidangan User, Personal Settings.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s