Kaulinan Barudak jeung Diajar Hirup Babarengan Kalawan Sauyunan


Salasahiji mangpaat anu bisa diala tina kaulinan barudak  téh nyaéta kumaha carana hirup babarengan, hirup sauyunan reujeung babaturan. Dina maén kaulinan barudak, loba kaulinan anu mikabutuh budak anu leuwih ti saurang. Keur maénna, budak anu hiji merlukeun budak séjénna supaya éta kaulinan téh bisa dilakonan. Contona waé dina kaulinan sapintrong, jujulangketan, kasti, maén bal, oray-orayan, galah, pris-prisan, sasaungan.

Dina maénkeun sapitrong atawa jujulangketan, atawa kaulinan séjénna teu bisa sosoranganan. Dibutuhkeun batur pikeun bisa maénna. Dina prak-prakanana, lain ngan ukur diperlukeun batur (babaturan maén) wungkul, tapi ogé kudu sauyunan dina maénna supaya bisa lungsur-langsar. Dina jujulangketan, contona, budak anu ngiluan jujulangketan kudu bisa silih ragangan silih hargaan jeung. Lamun anu sabeulah ka handap, anu sabeulah deui kudu ka luhur. Pon kitu deui sabalikna, anu sabeulah ka luhur, anu sabeulah deui kudu daék ka handap. Dina maénna teu bisa duanana hayang ka luhur, embung ka handap.

Barudak keur jujulangketan

Kitu deui reujeung kaulinan séjénna. Barudak anu keur maén kudu bisa sauyunan babarengan. Dina maén bal anu jadi kiper kudu jadi kiper, anu jadi bék kudu jadi bék, anu jadi pamaén tengah kudu di jadi pamaén tengah, jeung anu jadi pamaén hareup kudu daék jadi pamaén hareup.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s