Forrum PUGER’s Pasundan


Ngahaja judulna teu diropéa. Da buktina kitu nulis judul ieu grup téh (Punten ah heureuy). Grup anu miboga alamat di http://www.facebook.com/groups/mochin/ mangrupakeun salasahiji grup anu dihususkeun pikeun urang Sunda (Pasundan).

Forum PUGER’s Pasundan. Forum mah biasana tempat ngadu bako atawa silih pairan ngeunaan hiji atawa sababaraha perkara. PUGER’s…, naon atuh ari PUGER? Da salila ieu tacan manggihan kecap mandiri tina kecap PUGER? Singhoréng téh PUGER mangrupakeun singketan tina Pemuda Mengger. Jadi asalna mah grup ieu téh mangrupakeun tempat ngumpulna pemuda (anggahota pésbuk) anu asalna ti wewengkon Mengger. Ngan kusabab loba anggahota pésbuk anu asalna ti luar Mengger hayang ngiluan icikibung kana ieu grup, tungtungna mah ieu grup téh dirobah kalawan ditambahan kecap Pasundan. Jadi waé grup ieu….

Pikeun anggahota pésbuk anu hayang jadi anggahota ieu grup bisa ngasupkeun paménta pikeun jadi anggota ieu grup. Di jero grup ieu bisa gogonjakan, ngasupkeun sajak atawa puisi, jeung anu séjénna.

Waktu dilongok dina ping 11 Sapar 1433 mah, jumlah anggahotana geus nepikeun ka 709 urang.

Forrum PUGER's Pasundan

Ieu di handap mangrupakeun rumpaka sajak Gupay Panghiap pikeun mapag anggahota anyar anu asup ka ieu grup.

” GUPAY PANGHIAP “
Ku Ki Sunda Sawawa

W akca kedalna kalimat munggaran
I eu hate kebek ku rasa bagja
L ir kagunturan madu kaurugan menyan putih
U rang sadaya tiasa patepung lawung di ieu forum
J eung dulur dulur sadaya
E ukeur ngaitkeun tali silaturahim
N yimpaykeun rasa kaheman
G eusan raketna tatali wargi

S umangga wilujeng rawuh
U rang sempal guyon gogonjakan
M erbayaksa pinuh rasa gumbira
P alidkeun naon rupi lalangse hate
I calkeun rasa nu marudah dina manah
N galangkungan obrolan katut guyonan
G andara hate pinuhan ku rasa bagja

U kur kecap bagea nu tiasa dikedalkeun
R asa pinuh katumarimaan
A nu teu bisa kaukur ku catur kareka ku basa
N ajan ditulis ku para pujangga
G umulung dina tungkusan qolbu

F akta nu teu bisa kagambar ku rumpaka carita
O bahna waktu marengan ngawujudna pangharepan
R iriungan sing jadi cukang lantaran duduluran
U rang beungkeut dina hate sewang sewangan
M arengan kolebatna rumingkang kahirupan

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s