Web Pikeun Ngarobah Aksara Latin kana Aksara Sunda dina Kompiuter Sorangan


Ngamimitian nyobaan pangladén web anu geus dipasang dina kompiuter, sakalian nyobaan kodeu program anu didamel ku Kang Dian Tresna Nugraha (kodeu program anu diundeur ti loka sabilulungan). Payil SundaConv-1.1 meunang ngundeur téh dimekarkeun maké program paranti mekarkeun payil. Hasilna kaluar opat rupa payil nyaéta aksara_bg.gif, index.html, style.css katut SundaConv.js. Éta opat payil téh diperlukeun pikeun ngawangun loka Pangrobah Aksara Latin kana Aksara Sunda.

Satutasna jelas payil-payilna, disalin waé éta payil-payilna katut mapna kana map htdocs anu aya dina map pangladén web (C:XAMPP/htdocs/web-app/). Sanggeus kitu mah langsung waé dicoba ngagunakeun panyungsi internét (Mozilla Firefox) ku jalan ngaaksés alamat localhost/web-app/sundaconv-1.1/.

Nya kaluar lambaran anu sarua reujeung anu aslina di alamat http://aksara.sabilulungan.org/. Nyobaan nulis, bener ogé aya hasil parobahanana dina Aksara Sunda.

Lambaran pangrobah aksara dna kompiuter sorangan

Jati Kasilih Ku Junti


Junti téh mangrupakeun ngaran hiji tangkal anu aya di leuweung. Rupana ampir sarua reujeung tangkal jati. Anu ngabédakeunana mah tangkal junti leuwih leutik, reujeung tangkal junti mah henteu teuas kawas tangkal jati. Salian ti éta tangkal junti mah teu pati kaarah atau tara dimangpaatkeun sakumaha tangkal jati.

Sakumaha anu dipikanyaho ku sakabéhna, anu ngaranna tangkal jati mah kacida mangpaatna pikeun pangwangunan dina kahirupan jalma. Tangkal jati dimangpaatkeun kaina pikeun dijadikeun bahan wangunan saperti tihang, atawa nyieun parabot di imah anu dijieunna tina kai kayaning lomari, korsi, méja. Kai jati mah geus kawentar ku kuat reujeung teuasna. Jadi bisa miboga umur anu lila dipakéna.

Kebon jati

Kusabab kitu, lamun miboga tangkal jati kacida alusna pikeun ka hareupna. Tangkal jati kudu dipiara supaya dimangpaatkeun pikeun kahirupan.

Ari tangkal junti mah, bisa disebutkeun kurang mangpaatna. Teu bisa dijadikeun bahan ngawangun imah-imah acan.
Lamun manggihan kaayaan dimana tangkal jati geus kaéléhkeun ku tangkal junti, bisa jadi kudu ati-ati. Anu gedé mangpaatna bakal kaéléhkeun ku anu saeutik mangpaatna.

Kaayaan ieu biasana mah dilarapkeun kana kaayaan ayeuna hususna di Tatar Sunda. Kaayaan di Tatar Sunda anu pakaitna reujeung budaya Sunda. Budaya Sunda anu diibaratkeun ku tangkal jati, mimiti kaéléhkeun ku budaya deungeun. Loba urang Sunda anu geus mopohokeun atawa ninggalkeun budaya Sunda ku jalan milih atawa maké budaya deungeun. Salaku urang Sunda, tangtuna ogé bakal leuwih alus reujeung payus lamun maké budaya Sunda. Katempo leuwih mangpaatna maké budaya Sunda tibatan make budaya deungeun.

Tapi lain hartina budaya deungeun henteu cocog reujeung urang Sunda. Ieu mah lamun nilik kana kaayaan piraku ngaku urang Sunda anu cicing di Tatar Sunda tapi teu make budaya Sunda….

(Gambar meunang nginjeum ti http://dishut.jatimprov.go.id/)