Grup SAUNG URANG SUNDA


Assalamualaikum

Ieu Saung mangrupi tempat kanggo silaturrohmi sareng tempat sempal guyon gogonjakan.
Supados tiasa ngajantenken pageuhna beungkeutan tatali Wargi

Wassalam

Admin
27 Juni 2011
Sesepuh :
Prabu Batununggal
Uwa Rahman

Kitu kalimah anu disadiakeun ngeunaan inpo ieu grup. Henteu maké kalimah anu panjang. Najan pondok tapi jelas maksud jeung tujuan ayana ieu grup di pésbuk. Kusabab kitu, di dieu ogé moal dijétrékeun/dijelaskeun pisan. Anu hayang nyaho kana jeroanana ieu grup atawa hayang jadi anggahota ieu grup, mangga waé nyuhunkeun widi pikeun ngahiji kana ieu grup anu alamatna di http://www.facebook.com/groups/saungurangsunda/.

Grup Saung Urang Sunda di Pésbuk

Ngeunaan anu jadi admin ieu grup, lumayan lobaan ogé, aya Neni Rodiah, Abdul Rohim Suminta, Outry Farah S, Uwa Rahman, Marwan De, Prabu Batununggal, Ismey Ketty, Kania Indriyani Wahyuni, Itjeu Chairiani Ratna, Ganjar Supriadin II, Djalu Urang Sunda, Rachmat Chidayat, Iwan Kokarmana, Muhammad Khoer Affandi.