Tempat Niis Wargi Sunda


“Haturan Wilujeng Sumping Kasadaya Wargi-wargi Anu Kaleresan mikaseneng tur Mikacinta kana Bahasa Sunda.”

Kitu kalimah bubuka ngeunaan ieu grup. Nilik kana ngaranna, bisa jadi ieu tempat atawa grup téh bisa dijadikeun niisna urang Sunda. Naha arék niiskeun pikir atawa niiskeun haté, atawa niiskeun deui ingetan ngeunaan Sunda. Ieu grup bisa dijadikeun tempat pikeun niiskeun kahariwangan hususna ngeunaan kasundaan. Ieu grup diancokeun pikeun anu mikacinta reujeung mikahémah kana Basa Sunda, disagigireun grup-grup séjénna anu sarupa anu aya di pésbuk (facebook).

Grup Tempat Niis Wargi Sunda di pesbuk

Tujuanana ieu grup, nurutkeun inpo anu disadiakeun, pikeun ngaraketkeun tatali wargi antar-jalma hususna pikeun anu kawengku ku wewengkon Pasundan. Sedengkeun ari téma anu bisa dipagunemkeun dina obrolan atawa paguneman mah bébas. Cenah grup ieu bisa dijadikeun pikeun tempat curhat, tatanya, tatarucingan, ngadongéng, sisindiran atawa ngan ukur seja niiskeun pikir ku jalan sempal kapiguyon.

Ngeunaan pisi (visi) jeung misina, nyutat tina inpo ieu grup, “Pamugi ku ayana ieu grup téh sing janten paniis kana haté wargi anu nuju sedih, Panghibur kana qolbu dulur anu nuju bingung, Pangbibingah kana manah baraya anu nuju sesah. Utamina pamugi ieu grup téh sing janten Washilah kanggé langkung ngaraketkeun deui Tatali Silaturahim diantara PARA WARGI, Maheutkeun manah sakumna baraya, ku cara ngiring nanjeurkeun sareng mikacinta kana Basa sareng Budaya Pasundan.”

Pikeun anu hayang ngiluan kana ieu grup bisa ngajugjug ka alamat Tempat Niis Wargi Sunda. Terus menta idin pikeun diaku jadi anggaota ieu grup. Nalika dijugjug dina ping 25 Rayagung mah lobana anggahota anu asup kana ieu grup téh leuwih ti 3.500 urang.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s