Masang Linux openSUSE 12.1 Ngaliwatan Plésdis USB


Maksud téh hayang nyobaan masang Linux dina kompiuter. Ngan carana maké plésdis (flashdisk) USB lain maké sidi (CD) atawa dipidi (DVD). Linuxna hayang nyobaan maké openSUSE. Da maké Ubuntu jeung Fedora mah geus sababaraha kali nyobaan kitu-kitu kénéh. Hayang apal Linux openSUSE téh kumaha….

Ngasupkeun payil ISO kana plésdisna maké program liveusb-creator-3.10.0, da maké SARDU mah geningan teu bisa ngasupkeun Linux openSUSE. Dina prak-prakanana, geningan gagal ngasupkeunana. Kusabab gagal, dicobaan maké unetbootin. Maké program ieu mah bisa (henteu gagal ngasupkeun Linux openSUSE kana plésdis). Dicobaan masang Linux maké plésdis meunang nyieun maké unetbootin téa. Ngan, geningan teu bisaeun ogé pikeun masang Linux openSUSE maké plésdis téh.

Kumaha atuh carana supaya bisa masang Linux openSUSE ngaliwatan plésdis?

Nyobaan waé tatanya ka google. Ahirna mah dituduhkeun kana loka openSUSE anu magunemkeun ngeunaan carana masang openSUSE maké plésdis. Cenah kudu maké SUSE Studio ImageWriter. Nyobaan waé diundeur terus dijalankeun. Susuganan waé atuh bisa. Sanggeus dicoba, ahirna mah bisa ogé.

SUSE Studio ImageWriter

Nyieun plésdis paranti masang Linux openSUSE maké SUSE Studio ImageWriter mah gampang, tinggal ngundeur programna ti dieu, terus jalankeun program meunang ngundeurna. Tina jandéla anu nyampak, asupkeun tempat neundeun payil ISO Linux openSUSE-na katut tempat plésdis anu arék dieusian ku Linux openSUSEna. Terus teken waé kenop Copy. Tungguan nepikeun ka réngséna. Sanggeus réngsé, kari ngagunakeun. Ngan plésdisna moal bisa kabaca ku Windows. Lamun hayang bisa dipaké ku Windows, kudu dipormat (format) deui plésdisna.

Catetan, program SUSE Studio ImageWriter ngan ukur bisa dipaké pikeun openSUSE persi 11.3 ka luhur.